Erhvervsliv vigtigere end ældre

Dorthe Laustsen (SF) i socialdemokratisk modvind

Socialdemokratiet med borgmester Jacob Bundsgaard i spidsen banker SF´s rådmand Dorthe Laustsen på plads

Byens erhvervsliv er vigtigere end de ældres husleje. Det er den klare udmelding fra socialdemokratiet i Aarhus Byråd til SF?s ældrerådmand Dorthe Laustsen. Dermed optrappes striden mellem de to partier i byrådet. 

Dorthe Laustsen (SF) vil fjerne dækningsafgiften på de kommunale plejehjem i Aarhus kommune, og dermed sænke 'huslejen' for de ældre på de pågældende plejehjem. Forskellen i huslejen på de private plejehjem, hvor der betales grundskyld, og de kommunale plejehjem, hvor der betales dækningsafgift, er små tusinde kroner om måneden - pr ældre, oplyser Dorthe Laustsen til NyhedsInformation.

Socialdemokraterne - med borgmester Jakob Bundsgaard i spidsen - afviser nu at stemme for Dorthe Laustsens forslag.

-  Det er et sympatisk forslag, men vi vælger at prioritere anderledes. Vi har simpelthen ikke pengene til at realisere forslaget, forklarer Lotte Cederskjold, der er socialdemokratisk ordfører i Aarhus byråd.

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er - ligesom Socialdemokraterne - skeptiske overfor det økonomiske aspekt i forslaget, selvom begge partier syntes idéen er "sympatisk". Og uden Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne er det ikke muligt at samle et 16-mands flertal i byrådet.

Meldingerne fra de andre partier får Dorthe Laustsen til at undre sig. Byrådet har netop vedtaget at nedtrappe erhvervslivets dækningsafgift, men vil ikke sænke afgiften for de ældre.

- Jeg vil genfremsætte forslaget, når vi når til efterårets budgetforhandlinger, og så må vi se, hvad der sker, siger Dorthe Laustsen.

Hun oplyser samtidig, at nyeste beregninger fra borgmesterens afdeling viser, at Aarhus kommunes udgifter i 2025 vil overstige kommunens indtægter.

- Hvis man vurderer, at der er råd til at fjerne dækningsafgiften nogle steder, så synes jeg, at det burde være på ældreområdet og ikke på erhvervsområdet, siger Dorthe Laustsen.