EL: Forsvar grønt område

Onsdag skal Aarhus Byråd vedtage endeligt forslag til lokalplan omkring et nyt byggeri på Thorvaldsensgade, og det får Enhedslisten til at protestere

Enhedslisten er modstandere af et nyt byggeri på stenhuggergrunden på hjørnet af Thorvaldsensgade og Vestergade. Foto: Google Maps

Aarhus Byråd skal på byrådsmødet onsdag 29. april beslutte, hvorvidt man vil tillade et nyt byggeri på stenhuggergrunden på hjørnet af Thorvaldsensgade og Vestergade.

Området i Kommuneplanen er udlagt som et rekreativt område, og derfor er Enhedslisten kraftigt imod det nye byggeri, skriver byrådsmedlem Peter Hegner Bonfils i en pressemeddelelse.

- Vi skal have respekt for den slags, især når det som her gælder et meget unikt grønt område i midtbyen. Det er ikke uden grund, at vi i Aarhus i mange år har haft den overordnede plan med den grønne kile fra Brabrandsøen helt ind til midtbyen. Den skal ikke bare saves midt over af et tilfældigt byggeri, siger han i meddelelsen.

Ønsker grønt område

Lokalplanen her været sendt i høring, og blandt hørinssvarene fra naboer i Å-gården og Vestergade, underskrivere på en underskriftsindsamling og andre indsigere uden for kvarteret lyder det blandt andet, at grunden forsat skal bruges til rekreativ anvendelse.

De mener, det er vigtigt at bevare åen i et landskabeligt forløb, der binder den grønne kile fra ådalen og Brabrand Sø sammen med den genåbnede å i Midtbyen

- Jeg frygter, at det her kan blive en glidebane og vil gerne opfordre aarhusianerne til at gøre det klart for byrådet, at vi ønsker en by hvor det grønne også har sin plads, siger Peter Hegner Bonfils.

Går ind for byggeri

Andelsboligforeningen Aarhus i den nærliggende Lundbyesgade og et par andre, der er bosat uden for kvarteret mener, at grunden er egnet til boligformål.

Teknik og Miljø anbefaler fortsat at imødekomme ønsket om at opføre en etageboligbebyggelse på grunden, da man her mener, det vil blive en fin afslutning på en lukket gavlfacade, og henviser til, at det bagvedliggende område bliver udlagt til grønt område med offentlig adgang.