Efter 15 år: Nu er grundvandet kortlagt

Aarhus-forskere har udpeget områder, der er særligt følsomme over for sprøjtemidler

Foto: Colourbox

1 af 4

En gruppe forskere fra Aarhus Universitet har nu afsluttet ikke mindre end 15 års arbejde med at kortlægge grundvandet i Danmark.

Arbejdet med at kortlægge grundvandsressourcerne blev sat i gang i 1999 og er udført af de tidligere amter og Naturstyrelsen med faglig bistand fra forsknings- og rådgivningsinstitutionen GEUS og Aarhus Universitet.

Det betyder, at kommunerne nu ved, hvor der skal sættes ind med ekstra foranstaltninger for at beskytte grundvandet.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) glæder sig over, at kortlægningen nu er i mål.

- Det er en omfattende og vigtig samfundsmæssig opgave, der nu er løst, og som vil komme alle danskere til gode, siger han i en pressemeddelelse.

Landmænd syd for Aarhus er oprørte over sprøjteforbud

- For når vi ved, hvor vores sårbare grundvandsressourcer er, kan vi bedre målrette vores indsatser og beskytte grundvandet, så vi også i fremtiden kan bruge grundvand til drikkevand uden at skulle rense det først, siger ministeren.

Særligt følsomme områder

På baggrund af kortlægningen er der udpeget cirka 7.000 kvadratkilometer områder, der er særligt følsomme over for nitrat og sprøjtemidler.

Heraf er 5.000 kvadratkilometer udpeget som indsatsområder, hvor der kan være behov for bedre beskyttelse, og hvor kommunerne derfor skal lave planer for, hvordan de vil beskytte drikkevandet.

Kæmper for rent drikkevand

Det svarer til et areal på størrelse med den del af Jylland, der ligger nord for Limfjorden.

- Nu er det op til kommunerne at beslutte, hvilke indsatser de vil gennemføre, så grundvandet i deres område får den bedst mulige beskyttelse. På den måde kan borgerne trygt tappe vand fra vandhanen, siger Esben Lunde Larsen.

Lisbjerg-firmaet Skytem sendte tidligere på ugen en helikopter i luften for at teste udstyr, som kan bruges til at kortlægge grundvandet: