Borgmester til debat med de svageste

Jacob Bundsgaard (S) besøger i aften Værestedet i Jægergårdsgade

I forbindelse med kampagnen "Sammen om Aarhus" kommer borgmester Jacob Bundsgaard forbi Værestedet i Jægergårdsgade. Her skal han i dialog med blandt andre brugere og medarbejdere om de daglige udfordringer på stedet og i hverdagen generelt.

Kampagnen er sat i søen for at sætte medborgerskab på dagsordenen i Aarhus Kommune og høre borgerne selv, hvordan de mener, Aarhus bedst muligt udvikles.

- Der er lagt op til et omvendt vælgermøde, hvor borgmesteren vil stille de fremmødte spørgsmål. Han vil have et indblik i deres hverdag og høre, hvordan det er gået den seneste tid, forklarer tovholder på arrangementet, Ida Balslev.

Hun forklarer, at borgmesteren løbende har været i dialog med Værestedet, og fulgt med i hvordan den del af befolkningen i Aarhus går og har det.

- De er en lige så stor del af byen som andre, og derfor er det også vigtigt at høre deres meninger og holdninger, siger Ida Balslev.

Vigtigt at høre alle dele af Aarhus

På Værestedet hilser man besøget velkommen, og brugerne har da også med til at arrangere.

- Folkene fra Værestedet er interesserede i at vise, hvordan deres hverdag er, så der har kun været positive reaktioner på initiativet, fortæller Ida Balslev.

Borgmester Jacob Bundsgaard ser det som sin pligt at deltage i debatter som denne.

- Vi har at gøre med en gruppe borgere, som tit har svært ved at blive hørt. Derfor har vi en særlig forpligtelse til at lytte til dem også, for de er også en del af det samlede billede i Aarhus, forklarer borgmesteren.

Under debatten er formålet at få hørt deltagernes holdning til, hvordan Aarhus udvikles bedst muligt, og hvad der i netop deres hverdag bør ændres.

- Det bliver de udfordringer og barrierer, som optager dem, der bliver hovedtemaet. De her mennesker befinder sig på kanten af samfundet, men har helt sikkert også input til udviklingen af byen, siger Jacob Bundsgaard.

Udover de personer, der har deres daglige gang på værestedet vil Foreningen Husforbi samt SAND - Aarhus og Omegn vil være med til debatten.