Borgmester-appel på YouTube

Jacob Bundsgaard vil samle byen mod ekstremisme

02:04

1 af 2

Ofte er det borgerne, der arrangerer demonstrationer mod byrådet, men nu har et enigt byråd i Aarhus Kommune besluttet sig for at samle alle "gode kræfter" om en demonstration 21. marts på Bispetorv i Aarhus.

Arrangementet skal symbolisere tolerance som kontrast til den ekstremistiske demonstration, Danish Defence League har planlagt i byen.

I en fællesudtalelse fra Aarhus Byråd hedder det:

"Aarhus vil ikke identificeres med ekstremistisk grupper - uanset deres ideologiske afsæt. Ekstremisme repræsenterer alt det, vi som en tolerant by ønsker at tage afstand fra. Derfor vil Aarhus ikke se passivt til, når vores by misbruges som en platform for den form for synspunkter."

Borgmester Jacob Bundsgaard (S) retter i dag skriftlig henvendelse til, foreninger, organisationer og erhvervsliv med videre og invitere dem til at bakke op om dagen. Byrådet opfordrer samtidig til, at ikke kun byens borgere, men også enkeltpersoner og grupper uden for Aarhus møder op og deltager, da fejringen ikke blot skal ses som en lokal markering.

Man vil løbende kunne følge med i programmet for dagen på en særlig Facebook-side oprettet til formålet, hvor der også vil være mulighed for sprede budskabet og kommentere arrangementet.

www.facebook.com/fortolerance

Byrådet maner samtidig til besindighed og appellerer til alle om ikke at lade sig provokere, så voldelige sammenstød kan undgås, når ekstremistiske grupper besøger byen.