Borgere mødes med kommune

Utilfredshed med trafikale problemer ved museum

03:35

1 af 2

Torsdag aften mødtes utilfredse borgere med Aarhus Kommune for at høre, hvad den gøre ved trafikproblemerne i det sydlige Aarhus.

Det er tilsyneladende kommet bag på trafikplanlæggerne, at det nye Moesgaard Museum tiltrækker tusindvis af gæster. Museets naboer er efterhånden godt trætte af, at deres fredelige villakvarter er blevet hovedvejen til Moesgaard.

Ved mødet torsdag aften fik borgerne mulighed for at stille spørgsmål til Aarhus Kommune og høre, hvilke løsninger Kommunen har på problemet.

- Det har været super godt, at Aarhus Kommune har lyttet til os og inviteret os til det første dialogmøde, som vi har haft. Og embedsmændene har gjort det godt, og jeg synes, at de har været meget imødekommende. Indtil nu har de nikket til to af de tre forslag, som trafikgruppen herude har stillet. De siger, at det vil de arbejde på, så det er vi meget godt tilfredse med, siger Werner Kaihøj, der er talsmand for Trafikgruppen Skåde.

Med til mødet var også Aarhus Kommunes mobilitetschef, Mads Holm-Petersen.

Se: klager over trafikforhold

- Vi har først og fremmest fremlagt, at vi har et problem ude ved Moesgaard. Problemet er, at der mangler en god vejforbindelse. For at etablere sådan en vej skal der laves et større vejprojekt, som desværre vil kunne komme til at tage rigtig lang tid, før det kan blive gennemført. Det er en udfordring, som vi har taget op, men det kan tage 5-6 år, hvis vi skal alle processerne igennem, siger Mads Holm-Petersen.

Han fortsætter:

- Men til gengæld har vi en midlertidig løsning, som vi har fremlagt her til aften, hvor vi laver en dobbeltrettet trafik af Moesgaard Allé for personbiler, men til gengæld skal de tunge trafikanter køre af Ny Moesgaardvej frem og tilbage til Moesgaard. Det er ikke en optimal løsning, men det er en løsning, der kan bruges på nuværende tidspunkt.

Du kan se mere om mødet og de trafikale problemer i indslaget øverst i artiklen.