Århus på vej til at lukke Det Teologiske Fakultet

Det Teologiske Fakultet på Aarhus Universitet er formentlig snart fortid i sin nuværende form.

Fakultetet, der har fostret nogle af landets mest kendte teologer som Johannes Sløk, K.E. Løgstrup og P.G. Lindhardt, skal sammen med resten af Aarhus Universitet omstruktureres, og det betyder sandsynligvis, at teologi fremover skal ligge ved et andet fakultet.

- Hele Aarhus Universitet er i gang med at undersøge, om vi er organiseret på den rigtige måde. Vi har en meget stor topledelse, som vi vil slanke til fordel for forskning og uddannelse. Det betyder, at der bliver fem-seks hovedområder færre, og en del bliver lagt sammen. Det tror jeg også, Det Teologiske Fakultet gør. Men det er bestyrelsen, der beslutter det, siger Carsten Riis, dekan på Det Teologiske Fakultet og selv uddannet mag.art. og cand.mag. i religion og etnografi, til Kristeligt Dagblad.

Han mener ikke, det behøver at være negativt, at teologi i fremtiden kommer til at ligge ved et andet fakultet med et andet navn. Og han afviser blankt, at nogen er i gang med at degradere teologistudiet i Århus.

- Det er absurd at påstå, at vi arbejder målrettet for at nedlægge teologi. Men der findes andre strukturer, og internationalt set er der mange steder, hvor teologi ikke har et selvstændigt fakultet. Man kan vælge at være martyr eller vælge at se de nye muligheder. Vi frigør penge, laver effektiv administration og sætter nye mål. Aarhus Universitet tager et tigerspring fremad, siger Carsten Riis.

Udtrykker bekymring

Teologiprofessor ved København Universitet Niels Henrik Gregersen, der selv har været ansat ved Aarhus Universitet i en årrække, udtrykker i dag i et indlæg i Kristeligt Dagblad sin bekymring for teologiens fremtid i det jyske.

- Min bekymring er, at organiseringen af det teologiske studium fremover bliver afgjort af de mange faggrupper, der sidder i studienævnet på for eksempel et stort humanistisk fakultet. Jeg er bekymret for, hvad aftagerne kan forvente at få, når der kommer en kandidat fra Aarhus Universitet. Jeg frygter for en udtynding af det teologiske indhold, hvis man ikke tager sig sammen, siger Niels Henrik Gregersen og tilføjer:

- En tiger, der er halt, kan ikke springe særlig langt.På Menighedsfakultetet, der få hundrede meter fra Århus' Teologiske Fakultet uddanner sine egne bachelorer i teologi, ser man også med skepsis på fusionerne.

- Jeg er bange for, at det kommer til at betyde, at teologi får trange kår, fordi der kommer nye dagsordner ind, og det bliver andre end bare teologerne selv, der kommer til at bestemme retningen. Teologi er i forvejen trængt af religionsvidenskab. Samtidig taler det for, at vi på Menighedsfakultet må overveje, hvordan vi i højere grad kan markedsføre os som en gedigen teologisk uddannelse med en klar kirkelig profil, siger fakultetsleder Ingolf Henoch Pedersen.

Viggo Mortensen, der er professor i teologi ved Aarhus Universitet, deler ikke bekymringerne.

- Vilkårene for akademisk virksomhed har ændret sig, og samfundet ønsker at udvikle universiteterne til masseuniversiteter. Det er vigtigt at fastholde, at der på Aarhus Universitet har været en stor teologisk tradition, som i dag varetages meget progressivt. Vi er et af de største fagområder for teologi og religionsvidenskab i Norden, og det bliver der ikke lavet om på, selvom der kommer en ny struktur, fastslår Viggo Mortensen.

Den endelige afgørelse om fakultetets fremtid træffes den 17. juni.