PERSONPROFIL

Torben Hansen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Randers

Født 11. september 1965 i Randers Gift 3 børn

A

Torben Hansen (S) er Borgmester i Randers Kommune. Han er formand for Økonomiudvalget.
Han er medlem af lokalrådet for Arbejdernes Landsbank Randers, medlem af repræsentantskabet i Elro samt formand for studierådet, VIA, University College.

Torben Hansen blev valgt ind i Randers Byråd første gang i 1994, og han blev 1. viceborgmester i Randers Kommune i 1998. Han var medlem af Folketinget fra 2001 -2015, hvor han har været miljøordfører gennem flere år samt arbejdsmarkedsordfører og energiordfører.

Torben Hansen er uddannet lærer fra Skive Seminarium i 1989 og MPA i Offentlig Forvaltning fra Aalborg Universitet. Han har orlov fra sit arbejde som lærer på uddannelsesstedet Tradium.

Privat er Torben Hansen opvokset og bosat i Randers. Han er gift med Anne Marie og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 6719 Socialdemokratiet in total 20396
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 3342 Socialdemokratiet in total 16979

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Ordentlighed og fokus på folkeskolen, beskæftigelse, uddannelse, miljø, ældre og forebyggelse er nogle af mine mærkesager.
Nogle af de ting jeg synes er vigtige er:

• Folkeskolerne skal styrkes. Udearealerne skal forbedres. Midlerne vi finder til skolerne – dem skal skolerne selv prioritere. Skolerne skal give den gode hverdag, der giver glæde - og ikke angst i maven. Folkeskolen skal være det naturlige valg for familierne.

• Byggekranerne skal tilbage i vores kommune – vi skal være en kommune i fremdrift med flere ungdomsboliger, bedre veje, bedre infrastruktur og en tro på det nære i hverdagen.

• Vi skal være kommunen der tager natur og miljø alvorligt. Vi skal passe på vores drikkevand, forbedre vores fantastiske Gudenå og Randers fjord – og forstærke naturgenopretning.

• Vi skal have ordentlighed i byrådet. Politiske løsninger trives bedst, når de vedtages både bredt, gennemsigtigt og i respekt for hinanden.

• Ældrelivet skal være det gode liv med velfærd og værdighed. Vores ældre i hele kommunen have ordentlige forhold. Uanset om det drejer sig om pleje og omsorg, hjælpemidler, mulighed for sociale relationer og livsindhold

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De seneste to år har været smalle budgetforlig 16 -15 Hal 4 vedtaget 16 -15. Det har været smalt og splittende. Endvidere har borgmesteren gennemført omkonstituering i 2015. Det har ikke just forbedret samarbejdsklimaet.

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Daglig drift i skolerne skal styrkes. Udearealerne skal forbedres. Midlerne vi finder til skolerne – dem skal skolerne selv prioritere. Vi tror på fagligheden blandt lærerne, pædagogerne, ledelserne og forældrene. Skolerne skal give den gode hverdag, der giver glæde - og ikke angst i maven. Alle skal have en god skoletid – og folkeskolen skal være det naturlige valg for familierne.

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrådet skal arbejde for udvikling i hele Randers kommune.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal både være en velfungerende kollektiv trafik og velfungerende privatbilisme. Kollektiv trafik er afgørende for mange mennesker. Dem der ikke har bil, ældre, skoleelever m.fl. Velfungerende kollektiv trafik er også velfærd. På samme måde som velfungerende veje, broer, infrastruktur generelt er altafgørende for borgere og erhvervsliv.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Miljøudfordringen - både i Danmark og globalt er enorm. Der er store ressourcer gemt i affaldet. Dem skal vi sikre via. bedre sortering og genanvendelse. Målet må være en cirkulær økonomi.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kulturlivet skaber sammenhængskraft i et samfund. Biblioteker er meget vigtige folkeoplysende institutioner. Det indebærer også stærkere støtte til både professionelle og amatører.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en forpligtelse til at forbedre vores indsats for socialt udsatte. Det er ikke dem der fylder mest i den offentlige debat - men et velfærdssamfund skal også kendes på hvorledes vi behandler de udsatte. Mange børn er udsatte - og der har vi en ekstra forpligtelse

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis der ikke satses på integration - så kan det blive et problem.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældrelivet skal være det gode liv med velfærd og værdighed. Derfor skal vores ældre i hele kommunen have ordentlige forhold. Uanset om det drejer sig om pleje og omsorg, hjælpemidler, mulighed for sociale relationer og livsindhold. Det gode ældreliv med fokus på ældres ønsker og behov skal være i centrum for fællesskabets indsats.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Socialdemokratiet vil have en forebyggelsespulje i Randers, Den skal kunne bruges af skolerne, PPR, tandplejen mm. Oven i dette vil Socialdemokratiet fortsætte projektet "Tjek dit helbred". Vi vil også have hjælp til overvægtige børn. For Socialdemokratiet er forebyggelse - og især hos børn og unge det allervigtigste

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er meget skarpe statslige rådighedsregler. Til gengæld skal der satses mere på uddannelse og revalidering. Det giver den bedste tilknytning til arbejdsmarkedet længere sigt.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoler, daginstitutioner, ældrepleje, veje mm. er under pres. Det er vigtigt, at vi har et velfungerende samfund hvor der er råd til velfærd og tryghed. Der er ikke råd til skattelettelser - vi vil hellere investere i skoler, ældre, uddannelse, veje mm.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bredbånd og velfungerende kollektiv trafik er afgørende for yderområderne. Det skal styrkes og det er næppe gratis

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle unge skal have en chance. Det indebærer også en stærk forebyggende indsats.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere cykelstier og sikre skoleveje er højt prioriterede hos Socialdemokratiet. Derfor har vi også foreslået flere cykelstier og sikre skoleveje i forbindelse med kommende års budget.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Spørgsmålet er dybest set noget vås. Man kan ikke udstykke erhvervsejendomme i naturområder. Til gengæld mener jeg man skal beskytte naturen meget bedre end man gør i dag.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

God integration er afgørende for uddannelse og arbejdsmarkedstilknytning. På den baggrund vil det være tosset at forringe integrationen.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Præmissen er forkert. Det behøves jo ikke at være sundhedsområdet der holder for - men området for sindslidende er presset.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have en stærk erhvervspolitik - og det der tæller for virksomhederne er primært infrastruktur og, uddannelse. Det vil jeg gerne bruge flere penge på. Det er investering i mennesker og jobs.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoler, daginstitutioner, ældrepleje, veje mm. er under pres. Det er vigtigt, at vi har et velfungerende samfund hvor der er råd til velfærd og tryghed. Der er ikke råd til skattelettelser - vi vil hellere investere i skoler, ældre, uddannelse, veje mm.

Politiske hverv

2007 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Borgmester Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Økonomiudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2015

Folketingsmedlem Randers Nordkredsen, Socialdemokratiet

1994 - 2001

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialdemokratiet

1998 - 2001

1. Viceborgmester Randers Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2011 - 2015

Næstformand AOF Danmark
Medlem af repræsentantskabet Tryghedsgruppen

Uddannelse

2015 - 2017

Master of Public Administration Aalborg Universitet

1985 - 1989

Lærer Skive Seminarium

Erhvervserfaring

1989 - 2001

Faglærer Tradium
A

Politiske hverv

2007 - nu

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Borgmester Randers Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Økonomiudvalget Randers Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2015

Folketingsmedlem Randers Nordkredsen, Socialdemokratiet

1994 - 2001

Byrådsmedlem Randers Kommune, Socialdemokratiet

1998 - 2001

1. Viceborgmester Randers Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

2011 - 2015

Næstformand AOF Danmark
Medlem af repræsentantskabet Tryghedsgruppen

Uddannelse

2015 - 2017

Master of Public Administration Aalborg Universitet

1985 - 1989

Lærer Skive Seminarium

Erhvervserfaring

1989 - 2001

Faglærer Tradium