PERSONPROFIL

Tine Vinstrup

Velfærdslisten

Kandidat ved kommunalvalget i Randers

Født 19. august 1963 i Vordingborg Gift 2 børn

Æ

Tine Vinstrup var i år 2017 kandidat for Vælfærdslisten ved Kommunalvalget i Randers kommune. Tine Vinstrup blev ikke valgt ind.

Hun var også opstillet for partiet ved valget i 2013.

Tine Vinstrup er i dag førtidspensionist, men hun har et langt arbejdsliv bag sig. Hun er uddannet socialpædagog fra Den Sociale Højskole i Odense, og hun har siden uddannet sig som voksenunderviser. Hun har bl.a. arbejdet med revalidering og kontanthjælp, og hun har arbejdet med afklaring af psykisk syge. Hun har desuden arbejdet på et bofællesskab for voksne psykisk syge og som voksenunderviser for afghanske flygtninge.

Privat er Tine Vinstrup gift og mor til to børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 23 Velfærdslisten in total 2179
KV 2013 Personlige stemmer 20 Velfærdslisten in total 2136

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg tror, at jeg kan skabe en større sammenhæng mellem land og by. Vi skal både ses og høres.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er så ikke lige service har set

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoleområdet er i dag på en del områder amputeret og det skal der ændres på. Grundskolen skal medvirke til, at vore unge vælger uddannelse også efter grundskolen

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De skal selvfølgelig arbejde for hele kommunen og ikke som nu-Hvor mange føler yderområderne er GLEMT

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommer an på hvor man bor

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Super ide

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bliver brugt rigeligt Allende

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror hvis man løfter området det vil lønne sig på sigt

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror faktisk de kan tilføre lokalområdet noget, hvis de får lov at være en del af fællesskabet

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er set en del konkurser inden for den udlicitering der har været. Det er ikke min oplevelse at niveauet for service er blevet bedre

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pengene er uden tvivl godt givet ud. Det er svært at svare på så bredt et spørgsmål uden at vide, hvad man svarer ja eller nej til

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Giver klart bedre tid til den enkelte og uden tvivl et generelt bedre miljø i en klasse. Så gerne max 22 elever i en klasse

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er det ikke med den hetz der sker i dag

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis den skal holdes i ro skal mennesker prioteres først. Det betyder at der udsættes ting som er knap så nødvendige nu og her

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Efter kommunalreformen er yderområderne blevet glemt og ser derfor ikke selve reformen som positiv. Alt handler om hovedbyen Randers og her bruges så de kommunale skattekroner til diverse nye tiltag

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er sikker på, at det sparer penge på sigt

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis vi tænker yderområdet mangler der f.eks en cykelsti på Hadsundvej.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal bevare de områder vi har tilbage. Det står i forvejen sløjt til med naturen. Arter forsvinder og nogen er enten uddøde eller på vej til det.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror pengene vil være godt givet ud på sigt

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration giver bedre mulighed for, at forstå hinanden på tværs af kulturer. Samtidig vil den bidrage til, at flygtninge lettere bliver en del af arbejdsmarkedet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et svært spørgsmål, for skal nogen nedprioteresHvem skal det så gå ud over?

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja der bør være flere pædagoger pr barn

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi kan ikke undvære skatteindtægter

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Socialrådgiver, Den Sociale Højskole i Odense
Voksenunderviser, Ringe Voksenpædagogisk Center

Erhvervserfaring

Førtidspensionist
Æ

Uddannelse

Socialrådgiver, Den Sociale Højskole i Odense
Voksenunderviser, Ringe Voksenpædagogisk Center

Erhvervserfaring

Førtidspensionist

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds