PERSONPROFIL

Søren Kristensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Silkeborg

Født 7. februar 1962 i Silkeborg Gift 2 børn

A

Søren Kristensen (S) er 1. viceborgmester i Silkeborg Kommune, hvor han er valgt for Socialdemokratiet. Han er i formand for Børne- og Ungeudvalget og medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Søren Kristensen har været byrådsmedlem i Silkeborg Kommune siden Kommunalvalget 2005.

Han er uddannet lærer, og han arbejder til daglig som dette på Kornmod Realskole. Privat er han gift og har to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4885 Socialdemokratiet in total 15612
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1003 Socialdemokratiet in total 12748

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

I Silkeborg Kommune er vi kommet langt - men jeg vil MERE for Silkeborg Kommune.

Fremgangen skal komme alle til gode. Der skal fokuseres mere på at være til stede i almindelige menneskers hverdag - særligt hvor mennesker har behov for hjælp, støtte og positive fremtidsudsigter.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Udviklingen af Silkeborg by foregår tilfredsstillende.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal i særlig grad støtte den lokale elitesport.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Generne fra den nye motorvej er minimale i forhold til gevinsten.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2006 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

1. viceborgmester Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Formand for Børne- og Ungeudvalget Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2010 - 2013

2. viceborgmester Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1985 - 1989

Bachelor Læreruddannelsen, Læreruddannelsen i Århus

Erhvervserfaring

1989 - nu

Lærer Kornmod Realskole
A

Politiske hverv

2006 - nu

Byrådsmedlem Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

1. viceborgmester Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2013 - nu

Formand for Børne- og Ungeudvalget Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

2010 - 2013

2. viceborgmester Silkeborg Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1985 - 1989

Bachelor Læreruddannelsen, Læreruddannelsen i Århus

Erhvervserfaring

1989 - nu

Lærer Kornmod Realskole