PERSONPROFIL

Sergej Pedersen

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Randers

Født 29. oktober 1979 i Århus I et forhold 3 børn

C

Sergej Pedersen var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti ved Kommunalvalget i Randers kommune. Sergej Pedersen blev ikke valgt ind.

Han arbejder som salgskonsulent for Dunlop Hiflex Denmark. Han er far til tre.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 70 Det Konservative Folkeparti in total 2206

Mærkesager

  • Trafik
  • Skole/dagtilbud for børn

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Borgmesteren forsøger at skabe et godt samarbejde i hele byrådssalen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunens skoler har alle forudsætninger for at give alle børn kvalificeret undervisning.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Byrådet skal først og fremmest arbejde for udvikling af Randers by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Begge områder er lige vigtig for kommunens borgere by som land derfor giver det god mening at lave langsigtede planer som funderes på brede forlig.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

haller og baner rundt om trænger til modernisering, det er en del af kommunens opgave. "Forebyggelse fremfor helbredelse" er at foretrække.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tværtom hvis kommunen og lokalsamfund samarbejder bør det være muligt at få succes med integrationen så de kan blive en del af samfundet.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inden der tilføres penge i blinde bør man først se på om et er muligt at frigøre midler gennem fjernelse af overflødig kontrol og regide regler - vi bør kunne stole på vores medarbejdere, mere tillid mindre kontrol bedre velfærd.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

det behøves ikke være antallet af elever i klassen der afgøre kvaliteten af undervisningen - vi har dygtige medarbejdere som med garanti kan være med til få folkeskolen tilbage på rette spor så den atter bliver et reelt alternativ til private tilbud.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Yderområderne har i flere år været nedprioriteret i forhold til hovedbyen - det er ikke sund fornuft derfor bliver vi nødt til t få balance mellem land og by.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Naturen er vigtig - kommunen er så stor at det må være muligt og til gode se begge dele.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Koncerter, forestillinger mm. klares fint af andre aktører end kommunen, dog skal kommunen naturligvis bakke op om disse - men der er kerne ydelser som er vigtigere.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor kræver det flere penge- ? er det ikke et spørgsmål om bedre koordinering og kommunikation mellem kommune og lokalsamfundenes foreninger mm hvor man placereflygtningene

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgere skal behandles ens alt andet er uskik- ønsker man at tilkøbe ekstraydelser ser jeg dog intet til hinder for dette.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inden der tilføres penge i blinde bør man først se på om et er muligt at frigøre midler gennem fjernelse af overflødig kontrol og regide regler - vi bør kunne stole på vores medarbejdere, mere tillid mindre kontrol bedre velfærd.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inden der tilføres penge i blinde bør man først se på om et er muligt at frigøre midler gennem fjernelse af overflødig kontrol og regide regler - vi bør kunne stole på vores medarbejdere, mere tillid mindre kontrol bedre velfærd.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere virksomheder betyder flere arbejdspladser som kan tiltrække flere borgere og styrke kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Randers Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Engroshandelsassistent med speciale i auto Mommark Handelsskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Salgskonsulent Dunlop Hiflex Denmark
Regional salgsrepræsentant Privat virksomhed
C

Politiske hverv

2017 - 2017

Byrådskandidat Randers Kommune, Det Konservative Folkeparti

Uddannelse

Engroshandelsassistent med speciale i auto Mommark Handelsskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Salgskonsulent Dunlop Hiflex Denmark
Regional salgsrepræsentant Privat virksomhed

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds