PERSONPROFIL

Nils Borring

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Favrskov

Født 24. februar 1959 i Viborg Gift 2 børn

A

Nils Borring (S) har siden 2010 været borgmester i Favrskov Kommune. Han er medlem af flere kommunale udvalg, nævn og råd - bl.a. er han formand for Økonomiudvalget. Han er herudover medlem af Favrskov Erhvervsråd, Væksthus Midtjylland, Favrskov Gymnasium, Den jydske Haandværkerskole.

Nils Borring har mange års erfaring som socialdemokratisk kommunalpolitiker. Fra 1997 og frem til 2007 var han byrådsmedlem i den daværende Hammel Kommune, og siden blev han byrådsmedlem i den nye Favrskov Kommune.

Nils Borring er oprindeligt uddannet lærer og skolebibliotekar, og før han blev borgmester, har han undervist i mange år på Søndervangskolen og arbejdet som SSP-konsulent i Hammel Kommune. Privat bor Nils Borring i Hammel. Han er gift, har to børn og tre børnebørn. I sin fritid holder han af at løbe og spille guitar.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 6657 Socialdemokratiet in total 11641
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 6351 Socialdemokratiet in total 11497

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Gennem snart otte år som borgmester har jeg vist evnen til at skabe gode resultater med bred politisk tilslutning. Vi leverer god kommunal service med stor borgertilfredshed, og borgerne har let og nem adgang til politikerne. Vi har fået sat mange anlægsprojekter i gang til gavn for borgerne: haller, plejecenter, botilbud- og aktivitetscenter, kunstgræsbaner, udstykninger, byudviklingsprojekter, energioptimering af især skolerne, udskiftet alt gadelys til LED .m.m. Som 'borger-mester' er jeg let at kommunikere med, interesseret i den direkte kontakt, empatisk og evner en uformel og munter omgangsform.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er positivt, at byrådet har spredt kommunens afdelinger ud over hele kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Byrådet skal arbejde for privatisering af flere offentlige veje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har netop besluttet det modsatte - at gøre vejene kommunale.

3 Byrådet fordeler pengene til alle kommunens byer retfærdigt og ligeligt.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Især retfærdigt - og især over tid. Men der er altid forskellige vilkår og prioriteringer, der gør, at man ikke kan fordele resurserne ligeligt. Men det er VIGTIGT at huske alle lokalområder.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kæmpe for, at rute 26 mellem Aarhus - Viborg bliver anlagt som motorvej. Trafikpresset i Søften skal løses sammen med udvidelsen af E45. Letbane til Hinnerup og trinbræt til Laurbjerg vil gavne den kollektive trafik og øge bosætningen.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brugt masser af penge på idrætsfaciliteter og har et højt aktivitetstilskud pr. bruger. Vi skal fortsætte med at prioritere idræt og sundhed højt, hvilket også indgår i vores fremtidige planer.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet er flygtninge er beskedent i Favrskov, og vi kommer til at mangle hænder i vores produktionsvirksomheder. Flygtninge skal lære dansk og videre i job eller uddannelse.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har snart sundhedscentre i vores fire hovedbyer og tilbyder allerede en god genoptræning.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et meget dyrt forslag, som vi har regnet på. Jeg er overbevist om, at vi får mere ud af at sikre dygtige og engagerede undervisere, da det giver dygtigere og gladere børn.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har generelt en meget lav ledighed og er fx dygtige til at få kontanthjælpsmodtagere i job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærd frem for velstand - og velfærdsydelser frem for skattelettelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi sætter penge af til vores Landsbyråd, der understøtter anlæg og aktiviteter i vores landsbyer. Dette fungerer rigtigt godt og har altid gjort det. Det skaber også sammenhold i vores landsbyer.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har lige besluttet at lave cykelsti mellem Svenstrup og Hammel samt mellem Foldby og Norring. Tidligere år har vi lavet flere cykelstier, end i kommunens første tre år.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har sat pæne beløb af og har stor succes med at få flygtninge i job og uddannelse.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal behandle alle godt - også sindslidende, men der kommer hele tiden nye opgaver til kommunerne. Jeg vil prioritere livstruende sygdomme og lighed i sundhed.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det har vi netop foreslået, og det kommer fra næste år - altså 2018. Pengene anvendes primært i ydertimerne af dagen - altså ved aflevering og afhentning af børnene.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Borgmester Favrskov Kommune, Socialdemokratiet

2007 - 2009

Byrådsmedlem Favrskov Kommune, Socialdemokratiet

1997 - 2007

Byrådsmedlem Hammel Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Økonomiudvalget Favrskov Kommune, Socialdemokratiet
Formand, Bevillingsnævnet Favrskov Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Favrskov Erhvervsråd

Uddannelse

1979 - 1983

Professionsbachelor Læreruddannet med linjefag i matematik og geografi, Aarhus Seminarium

Erhvervserfaring

1984 - 2009

Lærer Søndervangskolen
Borgmester Favrskov Kommune
A

Politiske hverv

2009 - nu

Borgmester Favrskov Kommune, Socialdemokratiet

2007 - 2009

Byrådsmedlem Favrskov Kommune, Socialdemokratiet

1997 - 2007

Byrådsmedlem Hammel Kommune, Socialdemokratiet
Formand for Økonomiudvalget Favrskov Kommune, Socialdemokratiet
Formand, Bevillingsnævnet Favrskov Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Favrskov Erhvervsråd

Uddannelse

1979 - 1983

Professionsbachelor Læreruddannet med linjefag i matematik og geografi, Aarhus Seminarium

Erhvervserfaring

1984 - 2009

Lærer Søndervangskolen
Borgmester Favrskov Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds