PERSONPROFIL

Nikolaj Villumsen

Enhedslisten

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Født 28. februar 1983 i Aarhus Bor i Herlev Kommune

Ø

Nikolaj Villumsen (EL) har siden 2011 været medlem af folketinget. Han er Europarådsordfører, Integrationsordfører, Menneskerettighedsordfører samt Udlændingeordfører.
Han er medlem af Europarådets Parlamentariske Forsamling og næstformand for venstrefløjsgruppen.
I Enhedslisten er han Udlændinge-, asyl- og integrationsordfører.

I 2001 var Nikolaj Villumsen med til at stifte Socialistisk Ungdomsfront (SUF).
Privat bor han med sin kæreste i Herlev.

Mærkesager

  • Hospitaler og sundhed
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima

Med kandidatens egne ord

Min første prioritet er at redde klimaet så vi sikrer en ordentlig fremtid for min lille datter og hendes generation.

Vi skal i mål med den grønne omstilling, men det er afgørende at regningen ikke tørres af på de svageste i vores samfund. Den grønne omstilling og social retfærdighed bør gå hånd i hånd.

Jeg vil kæmpe for en bedre og billigere kollektiv transport. For at vi giver støtte til dem, der vil købe en elbil sådan at det også bliver en mulighed for almindelige lønmodtagere. Og for at vi får omlagt den danske energiproduktion til 100 procent vedvarende energi.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Enhedslisten

2007 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2011 - 2019

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Enhedslisten
Integrationsordfører Folketinget, Enhedslisten
Europarådsordfører Folketinget, Enhedslisten
Menneskerettighedsordfører Folketinget, Enhedslisten
Udlændingeordfører Folketinget, Enhedslisten
Udlændinge-, asyl- og integrationsordfører Enhedslisten, Enhedslisten

2011 - nu

Medlem af Folketingets Europaudvalg Enhedslisten

Tillidsposter

2007 - nu

Medlem Genstart Danmarks ledelse

2007 - 2008

Bestyrelsesmedlem Udfordring Europa

2008 - 2011

Medlem Enhedslistens hovedbestyrelse

Uddannelse

2005 - 2009

BA Historie, Københavns Universitet

2000 - 2003

Student Risskov Amtsgymnasium

1989 - 1999

Folkeskole Sølystskolen, Egå

Erhvervserfaring

2010 - 2011

International medarbejder Danske Studerendes Fællesråd

2009 - 2010

Indsamler Københavns Museum

2008 - 2008

Praktikant MEP Søren Søndergaard, Folkebevægelsen mod EU, Bruxelles

2007 - 2008

Videnskabelig medarbejder Dansk Folkemindesamling

2004 - 2009

Ufaglært medhjælper Plejehjemmet Møllehuset, De Gamles By, Nørrebro

2003 - 2004

Frivillig Operation Dagsværk
Ø

Politiske hverv

2019 - nu

Kandidat til Europa-Parlamentet Europa-Parlamentet, Enhedslisten

2007 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2011 - 2019

Folketingsmedlem Østjyllands Storkreds, Enhedslisten
Integrationsordfører Folketinget, Enhedslisten
Europarådsordfører Folketinget, Enhedslisten
Menneskerettighedsordfører Folketinget, Enhedslisten
Udlændingeordfører Folketinget, Enhedslisten
Udlændinge-, asyl- og integrationsordfører Enhedslisten, Enhedslisten

2011 - nu

Medlem af Folketingets Europaudvalg Enhedslisten

Tillidsposter

2007 - nu

Medlem Genstart Danmarks ledelse

2007 - 2008

Bestyrelsesmedlem Udfordring Europa

2008 - 2011

Medlem Enhedslistens hovedbestyrelse

Uddannelse

2005 - 2009

BA Historie, Københavns Universitet

2000 - 2003

Student Risskov Amtsgymnasium

1989 - 1999

Folkeskole Sølystskolen, Egå

Erhvervserfaring

2010 - 2011

International medarbejder Danske Studerendes Fællesråd

2009 - 2010

Indsamler Københavns Museum

2008 - 2008

Praktikant MEP Søren Søndergaard, Folkebevægelsen mod EU, Bruxelles

2007 - 2008

Videnskabelig medarbejder Dansk Folkemindesamling

2004 - 2009

Ufaglært medhjælper Plejehjemmet Møllehuset, De Gamles By, Nørrebro

2003 - 2004

Frivillig Operation Dagsværk

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds