PERSONPROFIL

Michael Kristensen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Samsø

Født 6. september 1972 i Helsingør Gift 2 børn

A

Michael Kristensen (S) er kommunalbestyrelsesmedlem i Samsø Kommune. Han er formand for Teknik- og Miljøudvalget samt medlem af Social- og Kulturudvalget.
Han har været i kommunalbestyrelsen siden 2013.

Michael Kristensen arbejder som energirådgiver og projektleder hos både Samsø Energiakademi. Tidligere har han ejet et tækkefirma. Michael Kristensen har en gymnasial uddannelse fra Grenå Gymnasium.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 73 Socialdemokratiet in total 1037
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 84 Socialdemokratiet in total 499

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Miljø:
Samsø skal i de kommende år fortsat arbejde for at blive et model samfund for, hvordan man kan skabe et klima- og miljøvenligt kredsløb, der er bæredygtigt, og hvor selv affaldet bliver set som en ressource, og bliver brugt til at skabe ren energi og gødning.

Børn og unge:
Serviceniveauet på 0-3 års området skal opretholdes.
Bygningsmassen på Samsø Skole og SFO er nedslidt og bør udskiftes løbende igennem de næste ti år. Vi vil gerne starte med nybyggeri for indskoling/SFO.
Vi ønsker en strategiplan for udvikling af 6-18 års området over en årrække. Planen skal indeholde elementer vedr. integration af tosprogede, inklusion, samarbejde med friskolerne, samarbejde med erhvervs- og foreningsliv samt undervisning af læse-stave- og tal svage elever.
Vi vil bakke op om de unges egne initiativer og afsætte en årlig pulje til dette formål.
Udvikling:
Vi har et stærkt ønske om en direkte forbindelse mellem Aarhus og Samsø, og vi mener, at forbindelsen bedst ligger i kommunalt regi.
Hvis der i den kommende valgperiode bliver mulighed for, at overtage færgeruten mellem Samsø og Kalundborg, vil vi gerne det under forudsætning af, at ruten kan drives uden ekstra omkostninger for kommunen og med en tonnage, som vi kan stå inde for.
Den nye bus struktur skal evalueres løbende, og prismæssigt stiler vi først og fremmest mod forbedringer i prissætningen af periodekort for voksne og børn.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen bør opføre en kommunal svømmehal.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis driftsselskabet Sambiosen bliver selvbærende økonomisk i løbet af de næste 2 år, er det næste naturlige skridt at kigge på at få finansieret en svømmehal.

2 Kommunen skal betale til driften af en hurtig-færge til Aarhus.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En hurtigfærge vil gøre det mere attraktivt at bosætte sig på Samsø

3 Samsø bør have et fælles biogasanlæg.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Biogas er nødvendigt for at nå målet om at blive fri af fossile brændsler inden 2030. Samsø skal være et cirkulært og bæredygtigt samfund. Det vil skabe lokale arbejdspladser, forny Samsøs brand og være motoren i omstillingen hvor vi selv håndterer øens rest strømme fra landbrug, industri og private til at producere grøn brændstof og gødning.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er meget vigtigt for Samsø at man kommer i gang med affaldssortering hurtigst muligt og at man får lavet en plan for implementeringen ift. ressourceplanen og et evt. biogasanlæg.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Samsø er "kun" 114 km2, så hele øen er efter min mening "yderområdet"

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke den store kriminalitet på Samsø og ingen bander.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal laves en "samfundsmodel" der giver et overblik over udviklingen mellem natur, landbrugsarealer, private boliger og erhverv. Det bedste vil være at det foregår på frivillig basis.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er brug for flere borgere på Samsø, og det vil være fint at hjælpe ikke kun flygtninge, men også f.eks. udenlandske arbejdere til en bedre integrering i lokalsamfundet.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundskylden har et fornuftigt leje nu.

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Samsø Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Teknik og Miljøudvalget Samsø Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Social- og Kulturudvalget Samsø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1988 - 1991

Gymnasial uddannelse Matematik og Kemi, Grenå Gymnasium

Erhvervserfaring

2009 - nu

Energirådgiver og projektleder Samsø Energiakademi

2009 - nu

Energirådgiver EnergiTjenesten Samsø

2000 - 2011

Ejer Samsø Tækkefirma
A

Politiske hverv

2013 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Samsø Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Formand for Teknik og Miljøudvalget Samsø Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Social- og Kulturudvalget Samsø Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1988 - 1991

Gymnasial uddannelse Matematik og Kemi, Grenå Gymnasium

Erhvervserfaring

2009 - nu

Energirådgiver og projektleder Samsø Energiakademi

2009 - nu

Energirådgiver EnergiTjenesten Samsø

2000 - 2011

Ejer Samsø Tækkefirma

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds