PERSONPROFIL

Mette Nielsen

Socialdemokratiet

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Viborg

Født 24. marts 1972 i Døstrup Gift 2 børn Bor i Viborg Kommune

A

Mette Nielsen (S) er byrådsmedlem i Viborg Kommune. Hun er formand for Landdistriktsudvalget. Mette Nielsen har været byrådsmedlem i Viborg siden 2005, og hun har bl.a. tidligere været formand for Ældre- og Sundhedsudvalget og næstformand for Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation.

Mette Nielsen er uddannet pædagog og siden kandidat i pædagogisk sociologi fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

Privat er Mette Nielsen gift med Lars, og sammen har parret to drenge.

Mærkesager

  • Socialpolitik
  • Børn og ungeområdet
  • Ældreområdet
  • Retspolitik
  • Hospitaler og sundhed

Med kandidatens egne ord

Se mere om mine mærkesager på:

https://www.socialdemokratiet.dk/politiker/mette-nielsen/

- Børn og unge er fremtidens råstof

- Mere SUNDHED - mindre SYGDOM

- Ingen ensomme ældre

- Vores miljø kalder på handling

- Flere arbejdspladser - Ja tak!

-------------------
Du kan også møde mig på Facebook:
https://www.facebook.com/mette.nielsen.klejtrup

Eller træffe mig på 61656454 - mail: mettenielsenviborg@gmail.com

De bedste hilsner
Mette Nielsen

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medicinpriserne er for høje generelt - og det bør der kigges på. Det må ikke være mennesker som ikke kan få behandling mod en livtruende eller kronisk sygdom pga. prisen! Hvis prisen skal spille en rolle - så skal det være fordi, at det ikke er ordentlig dokumenteret, at den virker "så det nytter noget".

7 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der også mennesker som har personlige eller helbredsmæssige udfordringer - som gør at de ikke kan tage at arbejde. Men vi skal selvfølgelig sikre, at alle de som kan arbejde - kommer i arbejde.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal gøres attraktivt, at arbejde inden for området - I den sammenhæng er fuldtidsstillinger og løn er to vigtige ting at "gøre noget ved".

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Antallet af ældre stiger markant - derfor bør der gives flere penge til området.

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere til dem ..som har mindst!

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De hårde forbrydelser skal have tunge straffe - men det kræver en individuel vurdering af hvad der skal til - for at minimere chancen for ny kriminalitet.

33 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Forebyggelse er vigtig.. og tidlig indsats bør opprioriteres.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 699 Socialdemokratiet in total 15709
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 594 Socialdemokratiet in total 14627

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Ældre

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Viborg Kommune bør prioritere grøn omstilling langt højere, end den gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal være mere tilbageholdende med udlicitering af for eksempel hjemmepleje, rengøring og buskørsel i fremtiden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærdsområderne skal ikke udliciteres!

3 Det er en rigtig prioritering, at Viborg Kommune satser på en udbygning af rute 26 til Aarhus frem for en ny hærvejsmotorvej.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener begge er vigtige - så det ene skal ikke udelukke det andet!

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Busruter i landområderne - bør prioriteres højere end i dag!

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men det handler ikke kun om penge "når skaden er sket" - forebyggelse og tidlig indsats skal prioriteres .. så færre ender som socialt udsatte!

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mere personale - f.eks to lærer i klassen - kan også være en mulighed!

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Via skatten - kommer velfærden! Og de ældre har betalt til den fælles kasse!

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2005 - nu

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Landdistriktsudvalget Viborg Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Formand, Ældre- og Sundhedsudvalget Viborg Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Næstformand, Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Viborg Kommune, Socialdemokratiet

2009 - 2013

Socialudvalgsformand Socialdemokratiet

2005 - 2009

Formand for Demokratiudvalget Socialdemokratiet

Uddannelse

2004 - 2008

Kandidat Pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

1993 - 1997

Professionsbachelor Pædagog, Viborg Seminariet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Leder Aktivitet og Botilbud Kærvej

2013 - 2015

Afdelingsleder Specialkollegiet Hørby

2011 - 2013

Socialpædagog Højskolebakken

2010 - 2011

Freelance Par No 1

2008 - 2009

Demokratikonsulent Aalund

2003 - 2005

Journalistisk arbejder Nordjyske Medier

1998 - 1999

Pædagog Rosendalskolen
A

Politiske hverv

2016 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialdemokratiet

2005 - nu

Byrådsmedlem Viborg Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Formand for Landdistriktsudvalget Viborg Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Formand, Ældre- og Sundhedsudvalget Viborg Kommune, Socialdemokratiet

2014 - 2017

Næstformand, Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Viborg Kommune, Socialdemokratiet

2009 - 2013

Socialudvalgsformand Socialdemokratiet

2005 - 2009

Formand for Demokratiudvalget Socialdemokratiet

Uddannelse

2004 - 2008

Kandidat Pædagogisk sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole

1993 - 1997

Professionsbachelor Pædagog, Viborg Seminariet

Erhvervserfaring

2015 - nu

Leder Aktivitet og Botilbud Kærvej

2013 - 2015

Afdelingsleder Specialkollegiet Hørby

2011 - 2013

Socialpædagog Højskolebakken

2010 - 2011

Freelance Par No 1

2008 - 2009

Demokratikonsulent Aalund

2003 - 2005

Journalistisk arbejder Nordjyske Medier

1998 - 1999

Pædagog Rosendalskolen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds