PERSONPROFIL

Malene Erenskjold

Enhedslisten

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Hedensted

Født 31. august 1977 i Sønderborg 2 børn Bor i Hedensted Kommune

Ø

Malene Erenskjold (EL) var i år 2017 kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget i Hedensted kommune. Malene Erenskjold blev ikke valgt ind.
Hun er folketingskandidat til valget i 2019.
Privat er hun mor til to børn.

Mærkesager

  • Børn og ungeområdet
  • EU
  • Skole og uddannelse
  • Miljø og klima
  • Beskæftigelse

Med kandidatens egne ord

Jeg brænder for at gøre en forskel for udsatte børnefamilier og borgere.
Vores miljø skal politisk højprioriteres - det er vigtigt at vi nu vender udviklingen så vores børn og børnebørn også kan få rent drikkevand, opleve vild natur og trække vejret uden en maske på.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør opnormeres i sundhedssektoren, på børn og unge området mm. Men som ansat i beskæftigelsessektoren kan jeg hurtigt spotte en den job som sagtens kunne afskaffes rundt om på jobcentrene. Der er megen kontrol og dobbeltkontrol som er helt unødvendig.

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De rige må hjertens gerne være rige, så længe konsekvensen ikke er at der skabes et andenrangs samfund af "working poor"

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Intentionerne om mere sundhed, fysisk bevægelse, andre læringsformer mm er desværre langt fra blevet en realitet på de fleste skoler. Jeg mener at vidensdeling i langt højere grad bør være obligatorisk, så de skolen som mangler knowhow kan få vejledning af dem som har succes.

14 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn der trives både lærer og fungerer bedre. Jeg mener at den store ressource vi har tilgængelig i pædagogers kompetencer om børn og unges trivsel, i langt højere grad bør inddrages i tilrettelæggelsen af skolerne hverdag.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alkohol og tobak bør være mindre tilgængeligt end det er i dag.

26 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig giver det ikke mening at bl.a. millionærer skal modtage børnepenge når der er børn i vores samfund som vokser op i fattigdom.

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Såfremt alle menneskerettighedskonventioner overholdes og sikkerheden og forholdene er i orden, kan en sådan løsning hjælpe mange flere end dem vi har i dag. Det er dog ikke uden en del forbehold.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er rigeligt med evidens for at udlicitering til private er en rigtig dårlig idé og at det gang på gang bliver dyrere for kommunerne i sidste ende.

41 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 108 Enhedslisten in total 2206

Mærkesager

  • Miljø
  • Børn
  • Erhverv

Med kandidatens egne ord

Jeg vil kæmpe for bedre velfærd i Hedensted kommune.
-Normeringerne i dagtilbudene skal opprioriteres.
- Skolerne skal i større grad have mulighed for inddragelse af pædagogernes faglighed til understøttende undervisning, den sociale trivsel og inklusions opgaver.
- Kommunes botilbud skal i højere grad kunne ansætte uddannet personale og opkvalificere medarbejdere. eksempelvis ved brug af rotationsvikarer. Der skal investeres i aktivitetstilbud for borgerne, handicapidræt, netværksarrangementer, mm.

Der SKAL være fair behandling af syge, udsatte, ledige og ældre.

Jeg vil også kæmpe for at Hedensted kommune ikke længere er håbløst bagud på miljøområder. Bl.a er jeg meget uenig i Byrådets beslutning om at ikke at indføre affaldsortering i husstandene. Der bør straks arbejdes på en plan så det bliver nemt for alle borgere at sortere deres affald.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2017 - nu

Byrådskandidat Enhedslisten

Uddannelse

Pædagog Via Horsens
Psykoterapeut, Bjødstrup
Coach, Dansk psykologisk udviklingscenter

Erhvervserfaring

2016 - nu

Jobvejleder BUPL A-kassen
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Østjyllands Storkreds, Enhedslisten

2017 - nu

Byrådskandidat Enhedslisten

Uddannelse

Pædagog Via Horsens
Psykoterapeut, Bjødstrup
Coach, Dansk psykologisk udviklingscenter

Erhvervserfaring

2016 - nu

Jobvejleder BUPL A-kassen

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds