PERSONPROFIL

Kim Lykke Jensen

Socialistisk Folkeparti

Valgt ved kommunalvalget i Syddjurs

Født 17. marts 1977 i Skader Gift 2 børn

F

Kim Lykke Jensen (SF) er byrådsmedlem i Syddjurs Kommune, hvor han er valgt for Socialistisk Folkeparti. Han er medlem af Udvalget for natur, teknik og miljø, og Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet. I den igangværende periode er han formand for udvalget for natur, teknik og miljø. Kim Lykke Jensen har været valgt som byrådsmedlem i Syddjurs Kommune siden 2009.

Kim Lykke Jensen er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole, og har tidligere udgivet en række bøger, blandet andet den anmelderroste bog, "Hornsletgruppen - Hvidstengruppens søsterorganisation. Privat er han bosat på et husmandssted ved Termestrup. Han er gift med Karen, og sammen har de 2 børn på henholdsvis 3 og 7 år.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 310 Socialistisk Folkeparti in total 3809
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 172 Socialistisk Folkeparti in total 4330

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

- Der bør tilføres flere midler til skole-, daginstitutions-, og ældreområdet - en investering i mennesker kan altid betale sig.
- Styrk lokalsamfundene. Kommunen skal bakke op om lokale initiativer og sikre en god service- og så i de små samfund.
- En grøn og bæredygtig kommune. Vi skal passe på vores natur og drikkevand - det skylder vi de kommende generationer.
Syddjurs´ smukke natur og velfungerende landsbyer er med til at skabe attraktive rammer for det gode liv. Landdistrikterne er et aktiv, som kommunen skal bakke op om. Der skal være en god offentlig service med dagpleje, institutioner, skoler og ældrepleje i nærområderne. Vi skal støtte foreningslivet, beboerinitiativer og skabe gode rammer for bosætning – blandt andet ved at sikre nye udstykninger i de mindre byer. Vi skal passe godt på vores natur, miljø og drikkevand. Det skylder vi de kommende generationer.
Jeg har boet hele livet i lokalområdet og er uddannet journalist og forfatter til en række bøger.
Jeg er far til Mads på 7 år og Karl på 3 år. Jeg har siddet i byrådet siden valget i 09, hvor jeg især har kæmpet for de små samfund, de svageste borgere og den grønne dagsorden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det kan blive nødvendigt at lukke skoler i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Velfærden for både unge og gamle er i top.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunen skal udstykke flere byggegrunde i Kaløvig-området.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis det ikke går ud over natur og kulturhistoriske værdier.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle borgere skal tilbydes den samme service - uanset om man er rig eller fattig.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand for udvalget for natur, teknik og miljø Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Udvalget for natur, teknik og miljø Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Reno Djurs

Uddannelse

Bachelor Journalist, Danmarks Journalisthøjskole

Erhvervserfaring

Journalist
F

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2018 - nu

Formand for udvalget for natur, teknik og miljø Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Udvalget for natur, teknik og miljø Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

2013 - 2017

Medlem, Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Syddjurs Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Reno Djurs

Uddannelse

Bachelor Journalist, Danmarks Journalisthøjskole

Erhvervserfaring

Journalist