PERSONPROFIL

Keld Hvalsø

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 24. juni 1964 Gift 1 barn

Ø

Keld Hvalsø (EL) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune Han er medlem af Magistraten. Desuden er han formand for Teknisk Udvalg samt medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalg.

Han har tidligere været byrådsmedlem for Enhedslisten i Aarhus Kommune fra 2002 til 2009.

Keld Hvalsø er oprindeligt uddannet klejnsmed, og han har tidligere arbejdet på havnen i Aarhus, hvor han også var fællestillidsmand og medlem af Metals bestyrelse. Keld Hvalsø har siden uddannet sig som socialrådgiver, og han arbejder i dag som daglig leder af DHI (Netværket Den Helhedsorienterende Indsats) - et netværk for unge med særlige behov. Han er desuden ansat som jobkonsulent ved foreningen KLAP/LEV. Privat er Keld Hvalsø gift og har ét barn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1402 Enhedslisten in total 13567

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Byrådet forsøger at løse trafikprolemerne, hvilket ikke er det samme som de løser dem. Der skal skabes meget klare alternativer til privat bilisen hvis problemerne skal løses.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skabes mange smukke bygninger og meget bliver bedre, men der opstår også visse steder en tæthed der er et problem og jeg har en frygt for at der skabes moderne slum i centrum af Århus

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Også her skal det ses som investering

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er for der kommer i arbejde og der stilles for få krav til arbejdsgiverne, det er dem der har nøglen til sikre folk kommer i arbejde og uddannelse

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

På infrastruktur, ja.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men ikke nødvendigvis skatte kroner

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flere penge og klare krav, det er en god investerings politik. Husk også krav til arbejdsgivere, så vi kan få en reel integration

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Indsatser skal også her ses som investeringer

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan godt være typer af virksomheder der skal tiltrækkes. Om de er private eller om ejerforholdet er anderledes er ikke det vigtigste

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2001 - 2009

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Formand, Teknisk Udvalg Aarhus Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Jobkonsulent KLAP/LEV
Ø

Politiske hverv

2001 - 2009

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Formand, Teknisk Udvalg Aarhus Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune, Enhedslisten

Uddannelse

Erhvervsuddannelse

Erhvervserfaring

Jobkonsulent KLAP/LEV

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds