PERSONPROFIL

Karen Schack Lindemann

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Skanderborg

Født 30. juni 1953 i Nordjylland Gift 2 børn

A

Karen Schack Lindemann (S) er medlem af byrådet i Skanderborg Kommune, hvilket hun har været siden den kommunale sammenlægning der fulgte med Strukturreformen i 2007. Tidligere sad hun i Galten Byråd, hvor hun blev valgt ind i 2001.

I den igangværende periode er hun medlem af Miljø- og Planudvalget samt Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget.

Karen Schack Lindemann har længe arbejdet inden for det sociale område i det offentlige. Her har hun blandt andet været ansat i ældreplejen, som socialrådgiver, samt arbejdet med handicappede. Hun har i 30 år arbejdet på Sølund festival som ansvarlig for pengestrømmen under festivalen, og hun er også formand for Projektforum Galten-Skovby. Desuden står hun for Projektet Spor fra Låsby Stationsby til Skovhuset og har været med i DUI leg.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 477 Socialdemokratiet in total 12793
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 329 Socialdemokratiet in total 12376

Mærkesager

  • Ældre
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

I stort engagement i mit lokalområde, for at udvikle tilbud til alle aldersgrupper.
Frivillig leder i 32 år i DUI Leg og Virke, der arbejder med kreative aktiviteter for børn.skønt at se dem udvikle sig!
Er meget optaget af vores nattur og leve betingelser.
Har som Socialrådgiver stor viden om mennesker , der har behov støtte til at leve livet.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Kommunen gør tilstrækkeligt for at forhindre ungdomskriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der kan altid gøres mere!

2 Alle borgere i kommunen nyder godt af Skanderborg Festivalens succes.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ikke meget for andre end de der bor tæt på.

3 Byrådspolitikerne har for lidt indflydelse i forhold til borgmesteren og hans embedsmænd.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vores eget ansvar at tage fat og tage initiativer.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men vil hele tiden komme i konflikt med de mange penge der skal bruges på ældre børn mv. selv små midler kan give stor glæde for mange mennesker.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Håber vi følger de regler vi har lavet, så de socialt udsatte får den støtte der skal til.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre mere for at aktivere flygtningene, så de bliver en resurse.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er ikke enige om præmissen. vi tjener på, at folk op trænes optimalt, så de vil være mindre plejekrævende i fremtiden. det vil derfor gide penge til andre på sundhedsområdet.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil jeg meget gerne, men vi mangler pt. skoler, så det bliver nok en drøm indtil vi kommer igang med byggeri.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Så kan vi ikke gide den service, der er behov for!

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele kommunens skal ses under et, så hvert område får det, der er behov for for at udvikles. Vi skal sikre trafik betjening af yderområderne.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi udlægger ikke rammeområder til industri, hvor der er store naturinteresser.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette kan gøres ved at støtte de spillesteder der er. vi har givet penge til at støttet Skanderborg kulturhus ved ny side scene.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Lokalsamfundet gør den afgørende indsats, når de grundlæggende ting er på plads.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

se overfor, helt analogt.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja selvfølgelig.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Medlem, Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

2016 - 2017

Medlem, Kultur- og Sundhedsudvalget Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2005

Byrådsmedlem Galten Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor

Erhvervserfaring

Efterlønsmodtager
A

Politiske hverv

2005 - nu

Byrådsmedlem Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

2014 - nu

Medlem, Miljø- og Planudvalget Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

2018 - nu

Medlem, Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

2016 - 2017

Medlem, Kultur- og Sundhedsudvalget Skanderborg Kommune, Socialdemokratiet

2001 - 2005

Byrådsmedlem Galten Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Bachelor

Erhvervserfaring

Efterlønsmodtager