PERSONPROFIL

Hans Skou

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 12. marts 1960 i Sønderjylland Gift 2 børn

V

Hans Skou (V) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune, og gruppeformand for Venstre i Kommunen. Han er medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget samt
Kulturudvalget.
Han er desuden aktiv i flere organisationssammenhænge bl.a. inden for idrætsområdet og indenfor socialområdet.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1255 Venstre in total 29051
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1862 Venstre in total 30968

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Kultur, idræt og fritid

Med kandidatens egne ord

1) Vi skal altid sætte det enkelte menneske i fokus. For mig handler det om troværdighed, respekt og engagement. 2) Aarhus skal kendes som byen der også taget hånd om de dårligst stillede borgere. 3) Vi skal sikre gode rammer for børn og unges udvikling, både fagligt, socialt og i forhold til de fysiske rammer (bygninger m.m.).

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flertallet har dog ikke ønsket at prioritere infrastrukturen højt nok.

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Har selv stillet forslag fordi der skal ske en afklaring nu. Aarhus har momentum og vækst.

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Seneste ændring skal virke inden der iværksættes nye tiltag. Generelt er affaldssortering en god idé.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sundhed, bevægelse og idræt er vigtigt for os alle. Samtidig forventer vi at foreningsverdenen løfter større og større opgaver.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tildelinger kan med fordel følge befolkningstilvæksten. Ikke al kunst og kultur kræver offentlige tilskud; private fonde, foreninger og virksomheder bidrager ofte.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal til enhver tid sørge for at alle der KAN også får en tilknytning til arbejdsmarkedet. Det giver livskvalitet og livsindhold.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal altid arbejde for at få skattetrykket sænket.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi glemmer ofte at der findes et Aarhus uden for Ringgaden. Det skal vi ændre på.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette gøres bl.a. Ved at styrke foreningsområdet, herunder idrætsforeningerne.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det handler både om sikre skoleveje og om at koble oplandsbyerne på cykelrutenettet.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen skal tildelinger følge befolkningstilvæksten.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fokusere de nødvendige midler, herunder skal vi i større udstrækning turde stille krav om effekt.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tror ikke at det altid er flere penge der løser samfundets udfordringer. Fokus på medborgerskab og forpligtende samarbejder.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal dig være muligt for den enkelte ældre at tilkøbe ydelser på kommunens plejehjem.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Medgiver at området har behov for fokusering, bl.a. I fortsættelse af at der sættes flere penge af fra nationalt niveau.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Er godt på vej men der er altid behov for flere voksne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uden erhvervsvirksomheder og vækst får vi ikke flere arbejdspladser og skatteindtægter.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Aarhus skal være en by der tiltrækker både erhvervsliv og borgere. Her betyder det samlede skattetryk noget.

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre
Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Aarhus Kommune, Venstre
Medlem af Kulturudvalget Aarhus Kommune, Venstre

2007 - 2009

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre

2001 - 2005

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre

Tillidsposter

Medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget Aarhus Kommune
Medlem af Kulturudvalget Aarhus Kommune
Formand Idrætssamvirket Århus

Uddannelse

1976 - 1979

Bankfaglig uddannelse Aabenraa Statskole

Erhvervserfaring

2001 - nu

Seniorinvesteringsrådgiver Nordea Private Banking
V

Politiske hverv

2014 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre
Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Aarhus Kommune, Venstre
Medlem af Kulturudvalget Aarhus Kommune, Venstre

2007 - 2009

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre

2001 - 2005

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre

Tillidsposter

Medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget Aarhus Kommune
Medlem af Kulturudvalget Aarhus Kommune
Formand Idrætssamvirket Århus

Uddannelse

1976 - 1979

Bankfaglig uddannelse Aabenraa Statskole

Erhvervserfaring

2001 - nu

Seniorinvesteringsrådgiver Nordea Private Banking