PERSONPROFIL

Gert Bjerregaard

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 26. juni 1963 I et forhold 2 børn

V

Gert Bjerregaard (V) er byrådsmedlem i Aarhus Kommune, hvilket han har været siden 2002 heraf fire år som rådmand.
Gert er medlem af Kulturudvalget samt Social- og Beskæftigelsesudvaget. Derudover er han medlem af bestyrelsen for Aarhus Havn.

Til dagligt er han selvstændig erhvervdrivende.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2634 Venstre in total 29051
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 2019 Venstre in total 30968

Mærkesager

  • Integration
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

En stemme på mig er en stemme på en trofast Venstre-mand med 16 års erfaring i Aarhus Byråd. Men det er også en stemme på en ildsjæl, der brænder for foreningslivet og kæmper at sikre god service og infrastruktur til gavn for alle aarhusianere - fra børnefamilien til pensionisten.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke afgørende for mig hvem aktøren er privat eller kommunale - det handler om den rigtige kvalitet til de rigtige penge.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg syntes der er en fin balance idag

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej ÅK bruger idag rigtig mange penge på socialt udsatte boligområde

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede afsat for mange penge

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2002 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre
Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune, Venstre
Medlem af Kulturudvalget Aarhus Kommune, Venstre

2009 - 2009

Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge Aarhus Kommune, Venstre

2006 - 2009

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune, Venstre

Tillidsposter

2010 - 2013

Medlem Danske Havne - KL

2010 - 2011

Medlem Det Regionale Beskæftigelsesråd

Uddannelse

1987 - 1989

Erhvervsuddannelse Maskintekniker, Randers Tekniske Skole

Erhvervserfaring

1994 - nu

Direktør Ejendomselskabet 14/8-2000 ApS

2000 - 2011

Direktør Bjerringbro Bowling Center
V

Politiske hverv

2002 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Venstre
Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget Aarhus Kommune, Venstre
Medlem af Kulturudvalget Aarhus Kommune, Venstre

2009 - 2009

Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge Aarhus Kommune, Venstre

2006 - 2009

Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse Aarhus Kommune, Venstre

Tillidsposter

2010 - 2013

Medlem Danske Havne - KL

2010 - 2011

Medlem Det Regionale Beskæftigelsesråd

Uddannelse

1987 - 1989

Erhvervsuddannelse Maskintekniker, Randers Tekniske Skole

Erhvervserfaring

1994 - nu

Direktør Ejendomselskabet 14/8-2000 ApS

2000 - 2011

Direktør Bjerringbro Bowling Center