KV17
V

Gert Bjerregaard

Venstre

Valgt ind i Aarhus

Besøg kandidaten:

Valgresultat KV17

Valgt ind

Personlige stemmer 2634 Venstre 29051

Valgresultat KV13

Personlige stemmer 2019 Venstre 30968
 • Børn
 • Erhverv
 • Kultur
 • Sundhed
 • Miljø
 • Uddannelse
 • Udvikling
 • Ældre

Mærkesager

En stemme på mig er en stemme på en trofast Venstre-mand med 16 års erfaring i Aarhus Byråd. Men det er også en stemme på en ildsjæl, der brænder for foreningslivet og kæmper at sikre god service og infrastruktur til gavn for alle aarhusianere - fra børnefamilien til pensionisten.

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er ikke afgørende for mig hvem aktøren er privat eller kommunale - det handler om den rigtige kvalitet til de rigtige penge.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg syntes der er en fin balance idag

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej ÅK bruger idag rigtig mange penge på socialt udsatte boligområde

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er allerede afsat for mange penge

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Redaktionens biografi

Gert Bjerregaard (V) har siden 2002 siddet i Aarhus Byråd, heraf fire år som rådmand. Han har også haft en periode som politisk leder for Venstres byrådsgruppe. Gert Bjerregaard har flere udvalgsposter, bl.a er han medlem af Kulturudvalget og Social- og Beskæftigelsesudvalget, samt en række tillidsposter. Gert Bjerregaard har siden 2012 været folketingskandidat for Venstre i Region Østjylland. Til daglig er han selvstændig erhvervdrivende.


Erhvervserfaring
 • Direktør, Ejendomselskabet 14/8-2000 ApS
  1994
 • Direktør, Bjerringbro Bowling Center
  2000 - 2011

Tillidsposter
 • Medlem, Danske Havne - KL
  2010 - 2013
 • Medlem, Det Regionale Beskæftigelsesråd
  2010 - 2011

Politiske hverv
 • Byrådsmedlem
  Venstre, Aarhus Kommune

  2002
 • Rådmand for Magistratsafdelingen Børn og Unge
  Venstre, Aarhus Kommune

  2009 - 2009
 • Rådmand for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Venstre, Aarhus Kommune

  2006 - 2009
 • Folketingskandidat
  Venstre, Aarhus Østkredsen

 • Medlem af Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Venstre, Aarhus Kommune

 • Medlem af Kulturudvalget
  Venstre, Aarhus Kommune


Uddannelse
 • Erhvervsuddannelse, Maskintekniker, Randers Tekniske Skole
  1987 - 1989

Data på denne side er indsamlet i samarbejde med

Kandidater i Aarhus

Kandidatlisten opdateres løbende frem til udgangen af uge 43, hvor den vil være komplet.