PERSONPROFIL

Ditte Stage Kroman

Enhedslisten

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i Holstebro
Kandidat til regionsrådsvalget i Midtjylland

Bor i Roskilde Kommune

Ø

Ditte Stage Kroman (EL) var i 2017 kandidat for Enhedslisten til kommunalvalget i Holstebro kommune, og til Regionsrådsvalget i Region Midtjylland. Ditte Stage Kroman blev ikke valgt ind i nogle af delene.

Hun er folketingskandidat til valget i 2109.

Mærkesager

  • Skattepolitik
  • Børn og ungeområdet
  • Flygtninge og indvandrere
  • Miljø og klima
  • Skole og uddannelse

Med kandidatens egne ord

Kampen for et mere lige og mere solidarisk Danmark er en kamp som ikke må blive nedprioriteret. Velfærden kommer i fare når der bliver prioriteret skattelettelser fremfor fællesskab. Jeg opstiller til Folketinget fordi jeg vil sikre velfærden, højne solidariteten og styrke fællesskabet

Den grønne omstilling
Det et af de vigtigste emner lige nu, da vi er nødt til at handle nu for at sikre vores børn og børnebørns fremtid. Vi har brug for busser der kan køre på el, bæredygtig mad i kantinerne og 100% økologisk landbrug, så vi kan passe på hinanden men også på jorden. Der er mange steder vi skal blive endnu bedre, og det vil Enhedslisten være med til at fremme

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for flere af vores velfærdshelte både på sygehuset og i vuggestuen. De ,som arbejder i det offentlige, nu bør få flere kollegaer.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Social dumping er et stort problem. Vi skal sikre at de EU-borgere som arbejder her, arbejder under danske vilkår

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den dokumenterede effekt af den dyre medicin skal være bedre end de alternativer, som vi allerede kender eller benytter, før vi begynder at bruge det som en standardbehandling til patienter

5 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Velfærden skal være tilgængelig for alle, og ikke kun for de, som har råd

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man kan ikke gøre for hvem man bliver forelsket i, og derfor skal det også være nemmere at leve sammen.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er gået sport i at være det parti, som kan gøre det værst for udlændinge. Det skal stoppes og vi skal i højere grad fokusere på at få en bedre integration - Det gavner os alle

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De som er kommet på fx kontanthjælp er havnet der pga. sygdom eller fyring fra jobbet, og ikke pga. dovenskab

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal ikke ryge ud i fattigdom, fordi man er blevet syg eller har mistet sit arbejde.

12 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er en stigende ulighed i Danmark, og også økonomisk. Vi skal alle have de samme muligheder, og ingen skal lever i fattigdom. Derfor skal vi mindske uligheden

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi fokuserer alt for meget på, at vi skal kunne måle og veje elever, for efter at kunn måle og veje dem mod hinanden. Vi skal have mere fokus på det skoleskolen er til for - at danne folk. Børn skal ikke gå i skole for at blive en karakter, men for at blive et dannet menneske

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Man skal tage højde for, at der findes danskere med nedslidende, fysiske jobs. Alle skal have ret til en værdig aldersdom

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal kæmpe for et A og et B samfund, men kæmpe mod det. Brugerbetaling i ældreplejen vil være medvirkende til, at det bliver ens pengepung som bestemmer, hvor god en behandling man får. Vi burde i stedet fokusere på at overføre flere midler til ældreplejen, så der kan være flere ansatte til at passe på dem. Efter et langt arbejdsliv bør det også være muligt at have en god alderdom

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have tilført flere penge til ældreplejen, og der skal ansattes flere. Men det behøver ikke være på bekostning af andre velfærdsområder

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal naturligvis bevare topskatten. Det modsatte ville skabe større ulighed i Danmark, og vi skal i højere grad have et mere lige Danmark.

22 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der har de sidste år været skattelettelser og afgiftlettelser til de private virksomheder, og det går ud over vores fælles velfærd

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved at der er 64.500 børn, der lever i fattigdom i Danmark, ifølge en rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Vi skal sikre de børn en god barndom og tryghed - Vi er et rigt land og ingen børn bør leve i fattigdom.

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg synes aldersgrænsen er passende på nuværende tidspunkt, og ser ikke grundlag for at ændre det

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal ikke have deltagelse i en EU-hær. Oprustelse fører kun til det selv samme andetsteds i verden.

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal selvfølgelig være en straf, når man begår kriminalitet. Men det er blevet bevist, at længere fænselsstraffe ikke har en positiv indvirkning på, om man begår kriminalitet igen. Formålet med straf bør være at sikre, at personen ikke begår en forbrydelse igen.

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hjælpe de børn på vej, som er kommet ud i et sidespor. Vi skal opdrage dem og ikke straffe dem

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal prøve at sikre, at der ikke kommer flere ofre, og det gør vi ved at lægge mere vægt på resocialiseringen

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at blive bedre til at genbruge, men det kan godt være svært. Derfor skal vi u højere grad genbruge og genanvende

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi ved at der er brug for handling ift. vores CO2-udledning. Derfor skal dem der sviner mest selvfølgelig også betale mest

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have forbudt salget af nye diesel- og benzinbiler i 2025, og på samme tid fjerne afgifterne på elbiler.

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er kommet mere bureaukrati. Den tid der går på papirarbejde og dokumentation burde i højere grad gå til menneskelig kontakt. Lærerne bruger for eksempel meget tid på tes

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det skal være statens opgave, at tage vare på egne borgere. Hvis en privat virksomhed driver disse opgaver, så skal de også tjene penge på det, altså skabe profit. Det overskud de skal generere, kunne i stedet være brugt på flere ressourcer til velfærden.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Sårbar jord og områder nær drikkevandsboringer skal være sprøjtefri. På samme tid skal pesticider fundet i drikkevandet, som overskrider grænseværdien, forbydes

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal i højere grad satse på den grønne omstilling, og derfor at havvindmølleparkerne vigtige. Så længe de ikke støjer og skygger, så er det dét vigtigste. Vi skal ikke risikere en social slagside ved at de skal stå længere ude.

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Høj fart dræber. Vi skal ikke risikere flere tilskadekommende og vores færdselssikkerhed

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 168 Enhedslisten in total 776

Mærkesager

  • Trafik
  • Socialområdet

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er vigtigt at få et nyt butikscenter i midtbyen af Holstebro.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har allerede en velfungerende gågade. Et center ville blot trække folk fra gågaden og over i centret. Det er ærgerligt at man tænker, at der er nødt til at blive bygget et nyt center, når man kan viderebygge på Nørreport centret.

2 Det er en god idé at sprede børn med udenlandsk baggrund på alle skoler i Holstebro by.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt ikke at glemme børnene i sådanne projekter. Det er vigtigt at vi husker børnene, og ikke kun tænker på kulturmøder. Derfor skal man huske at tage hensyn til, hvor disse børnefamilier bor, så ingen børn får for langt til skole.

3 Folkeskolen i Holstebro Kommune trænger til en økonomisk saltvandsindsprøjtning, selvom det kan betyde dårligere service på andre områder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den kollektive trafik er ikke blot en grønnere løsning end bilen, men det er også en mere social løsning. Det er vigtigt med den kollektive trafik, for der kan være flere årsager til, at man ikke har kørekort/bil.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg fornemmer generelt set, at vi indbyggere gør en indsats, når det kommer til at affaldssortere. Når det er sagt, så betyder det jo ikke, at vi ikke kan blive endnu bedre.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal sikre at det kommunale kan give en god service for de ældre borgere. Men det er også vigtigt, at give ordentlige forhold til de ansatte. Det er helt essentielt for vores samfund, at man gennem velfærden kan få et godt liv som ældre. Det sikrer vi blandt andet ved, at det ikke handler om de midler man har som borger, for at man kan få en god service.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er et interessant spørgsmål. Desværre kan jeg ikke komme med et kvalificeret svar, udover at jeg ikke har en fornemmelse af, at det er tilfældet nogle steder i Danmark. Men hvis man mener det er for let at forblive arbejdsløs i kommunen, så burde man tage et kig på, om vi burde begynde at skabe flere jobs. Vi trænger for eksempel til flere velfærdshelte og flere varme hænder.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Gennem skatten sikrer vi både hinanden men også kommunens initiativer. Lavere skat ville betyde forringelser på bestemte områder, men det ville også kunne betyde, at kommunen ikke havde mulighed for nye initiativer i samme grad. Her kan man for eksempel se på Strandingsmuseet i Thorsminde.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Cykelstier gør det mere trygt for cykelister, folk på rulleskøjter og andre former for transportmidler. Men udover det, så forurener det heller ikke at tage cyklen. Som en ekstra sidegevinst, så får man også gang i kroppen.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Integration handler lige så meget om, hvad befolkningen kan gøre. Der findes gode initiativer i Holstebro Kommune såsom Snak Dansk, hvor man lærer det danske sprog, men også får nye bekendtskaber. Det er faktisk også et projekt, hvor der mangles frivillige. Men integration handler både om, hvad kommunen kan gøre, men i lige så høj grad om, hvad vi kan gøre for hinanden.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 443 Enhedslisten in total 32182

Mærkesager

  • Trafik
  • Socialområdet

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

2018 - 2021

Samfundsvidenskabelig Bachelor, Roskilde Universitet
Ø

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Enhedslisten

Uddannelse

2018 - 2021

Samfundsvidenskabelig Bachelor, Roskilde Universitet

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds