PERSONPROFIL

Ditte Marie Thejsen

Enhedslisten

Valgt ved kommunalvalget i Odder
Kandidat til regionsrådsvalget i Midtjylland

Født 16. juni 1983 i Århus Single 2 børn

Ø

Ditte Marie Thejsen (Ø) har siden 2017 være byrådsmedlem i Odder Kommune for Enhedslisten. I den igangværende periode er hun medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget.
Hun har siddet i Odder Byråd for Enhedslisten siden 2014.

Ditte Marie Thejsen er uddannet lærer fra Den Frie Lærerskole og arbejder til daglig som afdelingsleder på Ørting STU, hvor hun har været ansat siden 2014.

Privat er hun mor til to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 552 Enhedslisten in total 0
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 258 Enhedslisten in total 661

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Odder Kommune kan gøre det langt bedre. Jeg vil arbejde for en mere mangfoldig, solidarisk, grøn og økologisk kommune. Det kan lade sig gøre.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet skal arbejde for udstykning af flere sommerhusgrunde.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Byrådet skal arbejde for mere grøn energi.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Skolerne er velfungerende og tilbyder god service til alle børn i kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 274 Enhedslisten in total 32182

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Odder Kommune kan gøre det langt bedre. Jeg vil arbejde for en mere mangfoldig, solidarisk, grøn og økologisk kommune. Det kan lade sig gøre.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Odder Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Odder Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Næstformand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget Odder Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

2013 - nu

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Odder Kommune

Uddannelse

2004 - 2011

Lærer Den Frie Lærerskole

Erhvervserfaring

2014 - nu

Skoleleder Fonden Ørting

2012 - 2014

Lærer Fonden Ørting

2011 - 2012

Lærer Randlevskolen
Ø

Politiske hverv

2013 - nu

Byrådsmedlem Odder Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget Odder Kommune, Enhedslisten

2017 - nu

Næstformand for Børne-, Uddannelses- og Kulturudvalget Odder Kommune, Enhedslisten

Tillidsposter

2013 - nu

Medlem af Miljø- og Teknikudvalget Odder Kommune

Uddannelse

2004 - 2011

Lærer Den Frie Lærerskole

Erhvervserfaring

2014 - nu

Skoleleder Fonden Ørting

2012 - 2014

Lærer Fonden Ørting

2011 - 2012

Lærer Randlevskolen