PERSONPROFIL

Anne Lene Løvbjerg

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Horsens

Født 16. januar 1956 i Horsens Gift 4 børn

V

Anne Lene Løvbjerg (V) er byrådsmedlem i Horsens Kommune. Hun er medlem af Børne- og Uddannelses­udvalget samt Velfærds- og Sundhedsudvalget.

Hun er selv uddannet folkeskolelærer fra Gedved Statsseminarium. Efter hun afsluttede sin uddannelse fik hun stilling som filialchef i Dansk Bank, der blev efterfulgte af en stilling som chefkonsulent i Finanssektorens uddannelsescenter, hvor hun var frem til 2010. Herefter har hun arbejdet som lærervikar.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 712 Venstre in total 10825
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 496 Venstre in total 12552

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Gode og trygge daginstitutioner, sikre det frie valg mellem institution og dagpleje.
Gøre en god folkeskole bedre, både for den stærke og den svage elev. Fokus på inklusion - gør vi det rigtigt.
Sikre god kvalitet i behandlingen af ældre, psykisk syge og handicappede.
Horsens skal være en SUND KOMMUNE - både økonomisk og for den enkelte borger, derfor vil jeg arbejde for en røgfri fremtid for vores borgere.
Vi skal huske borgerinddragelse - det er VIGTIGT

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Det er fornuftigt, at kommunen kæmper for en udvidelse af E45.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kommunen skal holde fast i planen om at sikre fjernvarme til flest mulige husstande.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Kommunens plan for Kvickly-grunden – 500 boliger, butikker, restauranter og et plejehjem – bliver en gevinst for Horsens.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Næstformand i Børne- og Skoleudvalget Horsens Kommune, Venstre
Medlem af Velfærds- og Sundhedsudvalget Horsens Kommune, Venstre
Byrådsmedlem Horsens Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Børne- og Uddannelses­udvalget Horsens Kommune, Venstre

Uddannelse

Professionsbachelor Folkeskolelærer, Gedved Statsseminarium

Erhvervserfaring

Selvstændig Finanssektorens uddannelsescenter
V

Politiske hverv

Næstformand i Børne- og Skoleudvalget Horsens Kommune, Venstre
Medlem af Velfærds- og Sundhedsudvalget Horsens Kommune, Venstre
Byrådsmedlem Horsens Kommune, Venstre

2017 - nu

Medlem af Børne- og Uddannelses­udvalget Horsens Kommune, Venstre

Uddannelse

Professionsbachelor Folkeskolelærer, Gedved Statsseminarium

Erhvervserfaring

Selvstændig Finanssektorens uddannelsescenter

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds