PERSONPROFIL

Anne Hegelund

Enhedslisten

Folketingskandidat i Østjyllands Storkreds

Bor i Aarhus Kommune

Ø

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Flygtninge og indvandrere
  • Beskæftigelse
  • Socialpolitik

Med kandidatens egne ord

”Ingen skal være fattige i Danmark! Derfor skal vi af med den lave uddannelseshjælp til unge arbejdsløse, den diskriminerende integrationsydelse, 225 timers reglen og kontanthjælpsloftet.”

Folk kommer ikke i job af at blive fattige. Det giver ingen mening at nogle bliver stressede af at løbe for hurtigt, mens andre hetzes for at være arbejdsløse. Vi skal ansætte flere hænder i det offentlige, og deles mere om det arbejde der er. Folk bliver heller ikke mere en del af samfundet af at blive hjemløse. Derfor skal vi have stoppet angrebet på vores almene boliger. Politikere skal ikke bestemme, hvor folk skal bo eller hvad de må have på, heller ikke hvis de er fattige eller muslimer. Diskrimination er aldrig okay, og vi har brug for flere billige boliger ikke massenedrivninger!

- Styrk den internationale solidaritet, byd flygtninge velkommen og anerkend Palæstina.
- 30 timers arbejdsuge og praktikpladsgaranti nu, væk med fattigdomsydelserne.
- Stop statsracismen - drop ”ghettopakken”

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Fagforeningerne skal sørge for at byde arbejdere fra andre lande velkommen og sørge for at organisere dem omkring kampen for bedre løn- og arbejdsforhold. Det skal der selvfølgelig bakkes op om fra politikernes side. Det kan ske ved at sørge for kædeansvar og ordentlige løn- og arbejdsforhold på offentlige opgaver. Grov udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft skal have større økonomiske konsekvenser for virksomhederne, men mindre for arbejderne så de andre faktisk tør råbe op.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at vi har et socialt sikkerhedsnet der griber os hvis vi skulle miste vores job. Det er også vigtigt fordi det giver os mulighed for at sige op hvis der er for dårlige arbejdsforhold eller takke nej til et job hvis lønnen er for lav. Jo hurtigere man kan få den sikkerhed igen jo bedre.

3 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have minimumsnomeringer i daginstitutionerne og minimumsrettigheder i hjemmeplejen. Det kræver at der bliver ansat mange flere pædagoger og varme hænder. Vi skal også have mindre klasser og flere lærer i folkeskolen, og flere undervisere på uddannelserne. Mange flere sygeplejersker, jordemødre og varme hænder på sygehusene, plejehjemmene og i psykiatrien. Der skal også ansættes flere socialrådgivere, så udsatte mennesker får den koordinerende sagsbehandler de har ret til.

4 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har ret til et værdigt liv. Det gælder også når vi bliver ældre. Hvis man selv skal købe sig til velfærdsydelser vil nogle af dem der har mest brug for hjælpen vælge den fra fordi de ikke har råd. Folk har i forvejen svært ved at få folkepensionen til at række.

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis nogle patienter oplever ønsker at prøve en bestemt medicinsk behandling eller oplever bedring i deres sygdom eller øget livskvalitet af den, så skal de da have mulighed for at bruge den medicin uanset hvordan deres økonomiske situation ser ud. Men det skal selvfølgelig være i patienternes interesse at medicinen er tilgængelig og ikke for at medicinalindustrien kan tjene styrtende på det uden at det virker.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering koster kassen, fordi private firmaer så bruger penge på for eksempel reklamer for at konkurrer med hinanden og det offentlige om velfærdsopgaverne. Det koster også på kvaliteten, fordi de har mere fokus på at tjene penge end at være der for mennesker. Hvis de skal gøre det billigere så betyder det både dårligere service for borgerne og dårligere arbejdsforhold for de offentligt ansatte. Det kan vi ikke være bekendt. Drop skatterabatterne til de rige. Der er råd til velfærd.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kærlig kender ingen grænser. Hvis man forelsker sig i hinanden, men er fra hver sit land, skal man selvfølgelig have mulighed for at leve sammen. Det gælder ikke kun for danske statsborger, flygtninge skal selvfølgelig også have mulighed for familiesammenføring fra dag et.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er umenneskeligt at mennesker der er flygtet fra krig skal vente i månedsvis på at få deres børn i sikkerhed fra bomber. Flygtninge skal have ret til familiesammenføring fra dag 1. Det er urimeligt at danskere og mennesker fra andre lande, der forelsker sig i hinanden, ikke kan få lov til at leve sammen, hvis ikke de lever op til alle mulige og umulige krav og at deres børn risikerer at blive skilt fra familien og sendt ud af landet. Der må og skal være plads til grænseløs kærlighed!

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk bliver ikke mindre danske, fordi de laver kriminalitet. Det gør det ikke okay at sende mennesker "hjem" til ufred og nød, at de har gjort noget ulovligt. Specielt ikke hvis de er født og opvokset her, har boet her i mange år eller har hele deres liv og netværk her.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk kommer ikke i arbejde af blive fattige. 64.000 børn vokser op i fattigdom, fordi deres forældres ydelser er alt for lave. Langt størstedelen af de mennesker der sidder fast i kontanthjælpssystemet har alvorlige helbredsproblemer. Så de kan slet ikke tage et arbejde. De skal have en afklaringsgaranti på et år, så de kan få et værdigt liv med fleksjob eller på pension.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uligheden i Danmark stiger og stiger. De rige får flere og flere penge mellem hænderne, som de slet ikke har brug for. Imens bliver det sværere og sværere for os andre at få pengene til at række. 64.000 børn vokser op i fattigdom, og har derfor dårligere muligheder for at få et godt liv. Som samfund skal vi sikre hinanden en ordentlig mindsteindkomst og et værdigt liv. De rigeste skal betale mere skat på formuer og aktiegevinster og større afgifter på luksusbiler, både og huse.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kontanthjælpslofte har sat tusindvis af enlige mødre i en urimelig desperat situation hvor de har skulle vælge imellem at betale husleje, købe vinterstøvler til deres børn eller om deres børn skulle gå sultne i seng. Det er uretfærdigt at tage boligstøtten til lejligheder som kommunen har sat dem i, der er for få billige boliger, og mange steder man ikke må flytte til når man er på kontanthjælp.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skoledagene skal være kortere! For de alt for lange skoledage går hårdt udover både børnenes trivsel og undervisningskvaliteten. Loven skal laves om, så kommunerne frit kan gøre skoledagene kortere for alle elever. De sparrede penge skal så gå til at lærerne får bedre tid til at forberede sig ordenligt, men også til flere pædagoger og bedre åbningstider i fritidsordninger og klubber.

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Eleverne bliver ikke dygtigere af at blive testet i hoved og røv, det lærer de ikke noget af. Jeg har tillid til lærerne og vil give dem friheden til at skabe den undervisning børnene har brug for. Undervisning skal ikke dreje sig om at kunne bestå en test, det skal handle om klæde vores børn på til at få et godt liv.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Inklusion er en fin idé, hvis ikke det mest går ud på at spare penge, med sådan bliver det brugt idag. I Enhedslisten synes vi kun at de børn, som kan rummes i en almindelig klasse og trives der, skal inkluderes. Det ville nemmere kunne lade sig gøre med mindre klasser, kortere dage og to-lærer-ordninger og støttelærer i folkeskolen. Men der er også hårdt brug for flere ressourcer på specialområdet.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har ret til et værdigt liv. Det gælder også når vi bliver ældre. Hvis man selv skal købe sig til velfærdsydelser vil nogle af dem der har mest brug for hjælpen vælge den fra fordi de ikke har råd. Folk har i forvejen svært ved at få folkepensionen til at række.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har ret til at gå på pension før de er helt slidt ned og mens de stadig kan have nogle gode år tilbage med deres børnebørn. Men selvfølgelig skal der også være hjælp at få når vi ikke længere kan det hele selv. Det kommer selvfølgelig til at koste, men der er mange andre steder at hente pengene. Der skal være råd til minimumsrettigheder i hjemmeplejen og bedre bemanding på plejehjemmene.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der skal tilføres flere ressourcer til ældreplejen, for der er blevet skåret mere og mere på den de sidste mange år, men samtidig lever vi længere og længere. Pengene må ikke tages fra andre velfærdsområder, for der er skåret ind til benet alle steder. Heldigvis er der massere andre steder at finde pengene. Der er råd til velfærd, det handler bare om at prioritere den over skatte lettelser.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Momsen på økologi skal fjernes så mange flere får råd til at købe mad uden sprøjtegift. Det er for dyrt og bøvlet at spise sundt. Men økonomisk ulighed og ulighed i sundhed hænger sammen. Så det må heller ikke blive for dyrt at leve usundt. Folk skal have mere tid og overskud til at lave mad. Det får de med 30 timers arbejdsuge og flere hænder i det offentlige. Børn skal have sund og gratis mad i skolerne. De skal lære at lave plantemad fra bunden med de grøntsager der er i sæson lokalt.

20 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig skal vi holde fat i topskatten. Jeg går ind for lavere skat på arbejde til de fleste af os, men de højtlønnede skal betale mere, ikke mindre. De har fået mest ud af de seneste skattereformer, som har taget fra dem udenfor arbejdsmarkedet. Det skal der rettes op på med en retfærdig skattereform, som tager fra de rigeste via en millionærskat på 5 % og giver til dem med de laveste indkomster på under 300.000 om året, som skal have cirka 4000 kr. mere om året mellem hænderne.

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udligningssystemet tager ikke højde for de voksende skævheder. Der er brug for en reform der giver en mere solidarisk fordeling af pengene og et løft af velfærden. Udlligningsniveauet skal være endnu højere og pengene skal gå til de kommuner, som har flest sociale problemer at løse, den største velfærdsopgave at løfte, og får færrest skattepenge ind. Staten skal give kommunerne langt større tilskud og refusionssystemet skal også laves helt om, så de får dækket udgifterne til sociale ydelser.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De private virksomheder skal betale mere i skat af deres overskud, så det ikke kan betale sig for dem ikke at lade medarbejderne få del i det via lønstigninger. De skal også betale højere afgifter for at forurene vores klima og miljø. De eneste virksomheder der skal kunne slippe lidt billigere i skat og afgifter er dem der går over til at blive ejet af medarbejderne og producerer på en mere bæredygtig måde.

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor er helt grundlæggende for at vores velfærdssamfund kan hænge sammen. Der er brug for gode børnehaver og vuggestuer der udvikler vores børn. Skoler og uddannelser der klæder folk godt på, ikke kun til arbejdslivet, men til hele livet. Et sundhedsvæsen der tager sig godt af syge og ældre. Og socialt arbejde der forebygger sociale problemer. Det kræver politisk prioritering. Der er råd til velfærd.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er skadeligt for vores samfund at direktører slipper væk med kæmpe store gyldne håndtryk. Dem der tjener mere end en million om året har sagtens råd til at smide mere i statskassen, så os der tjener mindst kan kan betale noget mindre. Virksomhederne tjener styrtende og selvfølgelig skal de ansatte have deres del af kagen. Offentligt ansatte arbejder urimeligt hårdt, og det er dybt uretfærdigt at vores lønninger halter bagefter. Så der skal sættes en pulje penge af til et lavtlønsløft.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle børnefamilier er pressede, det er rigtig dyrt at have børn. Men selvfølgelig skal ingen børn vokse op i fattigdom, derfor skal vi afskaffe fattigdomsydelser og børnepengene skal blive ved med at være en universiel ydelse, for det styrker sammenhængskraften i vores samfund.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvis folk er gamle nok til at have sex og komme i fængsel er man også gammel nok til at købe øl og vin i supermarkedet. Men det er vigtigt at butikkerne rent faktisk håndhæver aldersgrænserne, og ellers skal det have økonomiske konsekvenser, som de rent faktisk kan mærke på bundlinien.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børnefamilier har først og fremmest brug for mere tid sammen. Så vi skal sætte arbejdstiden ned til 30 timer om ugen - for alle os i det offentlige til at starte med - og uden at vi går ned i løn og samtidig med at vi ansætter flere hænder. Forældre skal have mulighed for et års ekstra forældreorlov på dagpengesats, inden børnene starter i skole. Ingen børn skal vokse op i fattigdom, så alle fattigdomsydelserne skal væk og vi samfundet skal sikre os alle sammen en ordentlig mindsteindkomst.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal arbejde for mere fred i verden og ikke puste til en konflikt med Rusland. Men vi skal selvfølgelig ikke gå på kompromis med menneskerettigheder for for eksempel lgbt+ personer og ytringsfrihed for kunstnere og journalister. Danmark skal helt generelt stoppe med at gå i krig og tro at vi kan sende demokrati med luftpost i form af bomberegn om det så er over Irak eller Rusland. Derfor skal Danmark efter min mening også meldes ud af NATO og i stedet satse på at arbejde for fred via FN.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udviklingsbistanden skal sættes op til mindst 1 procent af vores bruttonationalprodukt, og udgifter til at tage imod flygtninge skal ikke tælles med. Den skal ikke længere ende i lommerne på danske virksomheder. Den skal gå til at bekæmpe fattigdom og ulighed i det globale syd, som skal have kontrol over deres egen fødevareproduktion og naturressourcer. Den skal bruges til at sikre kvinders og minoriteters rettigheder, reproduktiv sundhed, bæredygtig udvikling og uddannelse.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal lade helt være med at gå i krig. Så vi skal ikke være en del af nogen EU-hær, vi skal heller ikke gå i krig sammen med NATO, faktisk skal vi helt ud af den klub. Vi skal slet ikke bruge flere penge på vores militæret. Vi skal istedet gå foran i arbejdet for fred i verden. f.eks. i FN og Nordisk Råd.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Børn skal have lov at være børn. Hvis børn igen og igen laver kriminalitet, har de brug for hjælp, ikke straf. De skal mødes af en socialrådgiver, ikke stilles for en dommer. Den kriminelle lavalder skal være den samme som valgretsalderen. For det er helt urimeligt, at man kan blive straffet efter regler og love, som man ikke selv har nogen indflydelse på.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Højere fængselsstraffe betyder ikke færre bliver ofre for kriminalitet. Men hvis vi lykkes med at få tidligere dømte tilbage til et liv uden kriminalitet, kan vi undgå at flere bliver udsat for vold. Det kræver en meget bedre resocialiserende indsatser og exitprogrammer. Så det skal vi hellere bruge penge på end længere fængselsstraffe. For at få dømt flere gerningsmænd for voldtægt, skal vi først og fremmest have en samtykkebaseret lovgivning og styrke voldtægtsofres retssikkerhed.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre det der virker - det gør straf ikke. Men det gør forbyggelse og resocialisering. Vi skal i langt højere grad bruge fodlænke og sørge for en god løsladelse. Hvis der er noget der kan få folk til at lade være med at kriminalitet igen så er det at mødes ansigt til ansigt med offeret og høre hvilke konsekvenser det har haft. Vi skal sikre der bliver så ofre som muligt, det gør vi ikke med længere fængselsstraffe, de giver kun flere kriminelle.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som en del af den grønne omstilling skal vores økonomi være mere cirkulær og vi skal genanvende flere ressourcer. Istedet for den "brug og smid væk-kultur" vi har i dag, skal vil deles om flere ting. Man skal f.eks. kunne låne værktøj, campingudstyr og børnetøj på biblioteket. Vi skal have mere up-cyckling via kommunale genbrugsbutikker. Det er ikke kun privatpersoner, men i høj grad også virksomheder vi skal have til at genbruge mere end de gør i dag.

35 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomhederne går op i at tjene flest muligt penge, ikke i om passer på naturen og hinanden. Deres evige jagt på vækst er ved at smadre vores planet og de bærer langt det meste af skylden for klimakatastrofen. Så vi bliver nødt til at gøre det miljøsvineri og forurening af atmosfæren meget dyrere for dem. Så ikke kan betale sig for dem at lade være med gøre deres produktion grønnere. Os andre og samfundet skal i hvert fald ikke betale deres klimaregning.

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores plan er at man skal slippe for at betale registreringsafgift for langt de fleste små og mellemstore elbiler. I Enhedslisten vil vi også give folk et tilskud på 50-100.000 kr. til at købe en grønnere elbiler så flere får råd til skifte deres diesel eller benzinbil ud.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Beslutninger skal træffes så tæt på de folk de får konsekvenser for, som muligt. EU er dybt udemokratisk, de folk vi vælger til parlamentet har næsten ingen ting at skulle have sagt, i virkeligheden er det kommisionen der bestemmer, selvom vi aldrig har stemt på dem. Traktaterne er fulde af nyliberalpolitik som det er nærmest umuligt at komme af med igen. Derfor skal vi overhovedet ikke give EU mere magt vi skal ud af EU så hurtigt som muligt.

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Både grænsekontrollen og vildsvinehegnet er fremmedfjendsk symbolpolitik og spild af penge. Vi skal byde folk på flugt velkommen. Det skal være nemt at rejse på tværs grænser.

39 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark skal tage godt imod folk på flugt. Nabolandene løfter en kæmpe opgave ved at lade dem komme i sikkerhed der. Danmark bør i det mindste tage sig af godt af de mest sårbare flygtninge og føre flygtningefamilier sammen igen. Danmark skal arbejde for en rimelig fordeling af flygtninge både antal og økonomi. Vi skal selv gå forrest og kæmpe imod et Fort Europa hegnet ind i pigtråd. Vi skal presse på i FN for at alle lande gør mere for at beskytte verdens flygtninge.

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor har i den grad brug for at blive afbureaukratiseret. At begynde at fyre en masse administrativt personale løser bare ingen ting i sig selv. For læger, sygeplejersker og socialrådgivere bruger allerede alt for meget tid på administrativt arbejde. Derfor er der brug for mere administrativt personale ikke mindre, så længe der skal dokumenteres og kontrolleres i et væk. For at slippe af med det, skal det offentlige ikke længere styres som en virksomhed men med tillid.

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udlicitering koster kassen, fordi private firmaer så bruger penge på for eksempel reklamer for at konkurrer med hinanden og det offentlige om velfærdsopgaverne. Det koster også på kvaliteten, fordi de har mere fokus på at tjene penge end at være der for mennesker. Hvis de skal gøre det billigere så betyder det både dårligere service for borgerne og dårligere arbejdsforhold for de offentligt ansatte. Det kan vi ikke være bekendt. Drop skatterabatterne til de rige. Der er råd til velfærd.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den offentlige sektor har i den grad brug for at blive afbureaukratiseret. At begynde at fyre en masse administrativt personale løser bare ingen ting i sig selv. For læger, sygeplejersker og socialrådgivere bruger allerede alt for meget tid på administrativt arbejde. Derfor er der brug for mere administrativt personale ikke mindre, så længe der skal dokumenteres og kontrolleres i et væk. For at slippe af med det, skal det offentlige ikke længere styres som en virksomhed men med tillid.

43 De østjyske kommuner skal kunne forbyde lokale landmænd at bruge lovlige sprøjtemidler for at beskytte drikkevandet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den enkelte kommune skal selvfølgelig kunne gå foran og passe så godt på borgernes drikkevand som overhovedet muligt. Kommunen skal ikke bruge vores skattepenge på at kompensere landmændene for, at lade være med at svine vores alle sammens grundvand til. Faktisk mener jeg at alle sprøjtegifte skal udfases hurtigst muligt, og at det skal være forbudt at bruge sprøjtegifte på offentlige arealer. For at passe på både mennesker og natur.

44 Det er ok at tvangsflytte beboere i f.eks. Gellerup for at bekæmpe ghettodannelse og bandekriminalitet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er slet ikke ok at forskelsbehandle folk på den måde på grund af hvor de bor, om de har et arbejde, og hvor deres forældre kommer fra. Det løser ingenting at tvinge folk til at flytte, fattigdom og sociale problemer flytter bare med. Det gør bare boligmanglen værre og flere hjemløse. I stedet skal der bygges flere billige boliger og støttes mere op om det gode sociale arbejde der bliver gjort. Men faktisk er der mindre kriminalitet i Gellerup end i resten af Århus.

45 Det er vigtigere at udvide den østjyske motorvej E45 end at styrke den regionale, kollektive trafik som f.eks. en udvidelse af letbanen

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er nødt til at gøre mere for at få folk til at vælge bussen, toget eller letbanen over bilen, hvis vi skal tage klimakatastrofen seriøst. Derfor skal offentlig transport være meget billigere og helst helt gratis. Vi skal styrke den kollektive trafik med hurtigere forbindelser i byen og bedre forbindelser på landet. På den måde bliver der også mindre trængsel på vejene, så vi ikke behøver bruge vores skattepenge på at gøre bedre plads til privatbilismen, ved at udvide den østjyske motorvej.

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Enhedslisten

Tillidsposter

2012 - 2015

Næstformand Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

2012 - 2015

Hovedbestyrelsesmedlem Dansk Socialrådgiverforening

2014 - 2015

Landsudvalgsmedlem HK Ungdom

2018 - nu

Bestyrelsesrepræsentant Holmstrupgård

Uddannelse

2012 - 2016

Professionsbachelor Socialrådgiver, VIA University College

2010 - 2011

Bachelor Psykologi, Aarhus Universitet

2009 - 2010

Gymnasial supplering Spansk A, VUC Aarhus

2005 - 2008

STX Silkeborg Gymnasium

Erhvervserfaring

2016 - nu

Uddannelseskonsulent Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

2015 - 2016

Kampagnemedarbejder Dyrenes Alliance

2014 - 2015

Kontorassistent Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

2014 - 2016

Underviser Jobpatruljen

2013 - 2014

Socialrådgiverpraktikant Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

2012 - 2012

Jyllandssekretær Socialistisk Ungdomsfront

2011 - 2012

Kampagnemedarbejder Amnesty International

2010 - 2010

Tjener Sushi+

2009 - 2009

Tjener Indelukkets Spisested

2007 - 2007

Butiksassistent Aldi

2005 - 2007

Ungarbejder Bio Silkeborg
Ø

Politiske hverv

2015 - nu

Folketingskandidat Nordjyllands Storkreds, Enhedslisten

Tillidsposter

2012 - 2015

Næstformand Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende

2012 - 2015

Hovedbestyrelsesmedlem Dansk Socialrådgiverforening

2014 - 2015

Landsudvalgsmedlem HK Ungdom

2018 - nu

Bestyrelsesrepræsentant Holmstrupgård

Uddannelse

2012 - 2016

Professionsbachelor Socialrådgiver, VIA University College

2010 - 2011

Bachelor Psykologi, Aarhus Universitet

2009 - 2010

Gymnasial supplering Spansk A, VUC Aarhus

2005 - 2008

STX Silkeborg Gymnasium

Erhvervserfaring

2016 - nu

Uddannelseskonsulent Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

2015 - 2016

Kampagnemedarbejder Dyrenes Alliance

2014 - 2015

Kontorassistent Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

2014 - 2016

Underviser Jobpatruljen

2013 - 2014

Socialrådgiverpraktikant Sociale Forhold og Beskæftigelse, Aarhus Kommune

2012 - 2012

Jyllandssekretær Socialistisk Ungdomsfront

2011 - 2012

Kampagnemedarbejder Amnesty International

2010 - 2010

Tjener Sushi+

2009 - 2009

Tjener Indelukkets Spisested

2007 - 2007

Butiksassistent Aldi

2005 - 2007

Ungarbejder Bio Silkeborg

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds