PERSONPROFIL

Ango Winther

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Aarhus

Født 16. august 1950 Gift 1 barn

A

Ango Winther (S) har været byrådsmedlem i Aarhus Kommune siden 1994.
Han er medlem af Teknisk Udvalg samt Sundhed- og Omsorgsudvalget.

Ango Winther arbejder til dagligt som formand i Aarhus Lufthavn og som køreplanlægger i Aarhus Kommune.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 823 Socialdemokratiet in total 68798
KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 681 Socialdemokratiet in total 71595

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Ældre

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Byrådet forsøger seriøst at løse trafikproblemerne i midtbyen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Aarhus skal hurtigst muligt have et nyt stadion/multiarena.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

HVIS DER KAN FINDES IKKE OFFENTLIG FINANSIERING

3 De nye byggerier på havnen og i midtbyen gør Aarhus til en smukkere og bedre by at bo i.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

DET ER IKKE LIGEFREM DEN UDVIKLING VI HAR OPLEVET, MEN 40 KONKURSER INDENNFOR DE SENERE ÅR

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

DET. ENE UDELUKKER IKKE DET ANDET

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

DET ENE UDELUKKER IKKE DET ANDET

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

1994 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Teknisk Udvalg Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Næstformand DANVA
Formand for Børn og Unge-udvalget Aarhus Kommune

Uddannelse

Handelshøjskolen Hjørring

Erhvervserfaring

2013 - nu

Arbejdende formand Aarhus Lufthavn

1991 - nu

Køreplanlægger Aarhus Kommune
A

Politiske hverv

1994 - nu

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Sundheds-og Omsorgsudvalget Aarhus Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Teknisk Udvalg Aarhus Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Næstformand DANVA
Formand for Børn og Unge-udvalget Aarhus Kommune

Uddannelse

Handelshøjskolen Hjørring

Erhvervserfaring

2013 - nu

Arbejdende formand Aarhus Lufthavn

1991 - nu

Køreplanlægger Aarhus Kommune