PERSONPROFIL

Anette Svindborg

Dansk Folkeparti

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds
Valgt ved kommunalvalget i Morsø

Født 3. juni 1975 i Nykøbing mors sygehus Gift 2 børn Bor i Morsø Kommune

O

Anette Svindborg (DF) er kommunalbestyrelsesmedlem i Morsø Kommune. Hun er medlem af Det Sociale Udvalg.

Hun er født og opvokset på Mors. Hun er 42 år og bor sammen med sin familie i Sdr. Solbjerg. Til daglig arbejder hun som sosu-assistent i Morsø Kommunes hjemmepleje, hvor hun har været i næsten 10 år.

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Beskæftigelse
  • Hospitaler og sundhed
  • Ældreområdet
  • Flygtninge og indvandrere

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg er en person med praktiske erfaringer fra arbejdsmarkdet, f.eks. gennem mere end 10 år som social- og sundhedsassistent. Jeg kender til den almene danskers problematikker i dagligdagen, og derfor kan jeg være med til at forbedre vilkåerene for os alle i den retning, der er allermest brug for.
Ved at forbedre forholdene for både de ældre og de unge, samt hele det sundshedssystem, som vi alle benytter os af, ved at øge vores sikkerhed, og ved at sikre vores danske værdier og økonomi, vil jeg skabe et godt, sikkert og trygt Danmark i udvikling.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi bør se menneskeliv frem for økonomien bag det. Derfor er det vigtigt at vi bruger alle de behandligsmuligheder vi har, også selvom der endnu ikke er en stor dokumenteret effekt.

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør ikke være forskel i den hjælp folk modtager, om de kan betale for den eller ej. Har man brug for hjælp, skal man have det. Har man brug for mere end det offentlige kan yde, må man gå til private udbydere.

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at få ydelser, som f.eks. kontanthjælp, bør man først kunne modtage, når man selv har bidraget til det danske samfund. Udover dette, bør man kun kunne modtage ydesen i få måneder, før der skal være en fast handlingsplan målrettet mod at få folk i job eller i andet passende forløb, hvis de ikke er i stand til at arbejde. På denne måde mener jeg, at vi vil kunne undgå at folk vælger ikke at tage arbejde.

13 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør i stedet være fokus på at finde den enkelt elevs kompetencer og færdigheder, samt muligheder for at udvikle disse.

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt, at børn med særlige behov også lærer at interagere med andre børn, dog må dette ikke ske for en hver pris. Det kan være bedre for børnene, at blive pladseret i en skole med ressourcer til fokus på deres behov i stedet, både for deres egen trivsel og undervisning og for undervisningskvaliteten på folkeskolerne.

16 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores ældre skal ydes den samme hjælp, lige meget om de kan betale for det eller ej. Sådan skal det være for alle offentlige ydelser. Vil man betale sig til mere hjælp, må man benytte muligheden for privat pleje.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette kan være nødvendigt, fordi der er brug for flere ressourcer på området. Dog mener jeg, at man bør forsøge at finde andre finansieringsmuligheder end beskæringer på andre velfærdsområder først.

19 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at skabe balance og fremtidsmuligheder i hele landet, skal midlerne til kommunerne fordeles lige.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at undgå indvandring til Danmark, er det bedst at vi hjælper folk det land, som de er i.

29 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at folk får den straf, som de skal have. Dog skal de, efter at have taget deres straf, også hjælpes ud i samfundet igen på den bedste måde, selvom dette ikke må fylde mere end selve straffen.

34 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

36 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette mener jeg er en farlig mulighed, da afgifter fra biler er med til at finansiere vores velfærdssamfund på vigtigere punkter.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det vil være lettere for migranter og asylansøgere at opholde sig i et land, hvis kultur er tættere på deres egen, end den danske er. De vil også slippe for den hårde og farlige rejse til EU på denne måde. Det vil gavne både Danmark og migranterne mere, hvis vi kan bruge pengene på at hjælpe med at sikre deres liv tæt på deres hjem, fremfor at forsøge at integrere dem i Danmark.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 129 Dansk Folkeparti in total 1092

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Gennem min opvækst på Mors har jeg oplevet alle sider af øen, og set det smukke ved vores perle i Limfjorden både gennem naturen og menneskerne. Gennem mit liv og mit job som social- og sundheds assistent i hjemmeplejen oplever jeg hverdagen hos øens indbyggere på godt og ondt. Jeg ved at der er grund til at kæmpe - og at vores ø er værd at kæmpe for!

Hvis du vil være med til at kæmpe, så følg med her på siden og find ud af hvorfor dit kryds ved kommunalvalget 2017 skal sættes hos Anette Svindborg.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der skal ikke rejses flere vindmøller i kommunen indtil videre.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Morsø Kommune skal støtte den private færgedrift over Næssund med et årligt tilskud.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Morsø Kommune har lukket for mange folkeskoler de senere år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Morsø Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Det Sociale Udvalg Morsø Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

2004 - 2005

Social- og Sundhedshjælper Social- og Sundhedsskolen Thisted

2005 - 2007

Social- og Sundhedsassistent Social- og Sundhedsskolen Thisted

2013 - 2014

Efteruddannelse Neuropsykologi og -pædagogik, UCN

Erhvervserfaring

2017 - nu

Praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever Morsø Hjemmepleje

2008 - nu

Social- og sundhedsassistent Morsø Hjemmepleje

2007 - 2009

Social- og sundhedsassistent Thy Sygepleje og Vikarbureau

2007 - 2008

Social- og Sundhedsassistent Sjørring Ældrecenter

1995 - 2004

Fabriksarbejder Jamo

1994 - 1995

Fabriksarbejder IRWIN Industrial Tool
O

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Morsø Kommune, Dansk Folkeparti

2018 - nu

Medlem af Det Sociale Udvalg Morsø Kommune, Dansk Folkeparti

Uddannelse

2004 - 2005

Social- og Sundhedshjælper Social- og Sundhedsskolen Thisted

2005 - 2007

Social- og Sundhedsassistent Social- og Sundhedsskolen Thisted

2013 - 2014

Efteruddannelse Neuropsykologi og -pædagogik, UCN

Erhvervserfaring

2017 - nu

Praktikvejleder for social- og sundhedsassistentelever Morsø Hjemmepleje

2008 - nu

Social- og sundhedsassistent Morsø Hjemmepleje

2007 - 2009

Social- og sundhedsassistent Thy Sygepleje og Vikarbureau

2007 - 2008

Social- og Sundhedsassistent Sjørring Ældrecenter

1995 - 2004

Fabriksarbejder Jamo

1994 - 1995

Fabriksarbejder IRWIN Industrial Tool

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds