PERSONPROFIL

Andreas Albertsen

Socialistisk Folkeparti

Folketingskandidat i Vestjyllands Storkreds

Bor i Aarhus Kommune

F

Mærkesager

  • Økonomi
  • Miljø og klima
  • Beskæftigelse
  • Socialpolitik
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Mærkesager

1: Gør op med ulighed og fattigdom: afskaf kontanthjælpsloftet. Den stigende økonomiske ulighed er skidt for Danmark. Danmark skal ikke være et samfund, hvor forældrenes pengepung afgør, hvad du kan opnå.

2: Et grønnere Danmark: grøn omstilling, nye, grønne arbejdspladser og mere vild natur. Vi skal være ambitiøse på vegne af os selv og fremtidige generationer. Både vores energiproduktion og vores transportsektor skal være grønnere og forurene mindre.

3: En ro på-reform: genskab balancen i arbejds- og studielivet. Alt for mange går ned med stress.

Jeg har tilbragt de første 20 år af mit liv i Ringkøbing. Derfor er jeg stolt af at være kandidat i Vestjylland. Jeg har været politisk aktiv i 15 år, og modstanden mod social uretfærdighed er stadig min drivkraft. Jeg er 33 år. Til daglig underviser og forsker jeg i statskundskab på Aarhus Universitet. I fritiden nyder jeg en god fodboldkamp, en spændende bog, en lang cykeltur eller en skotsk whisky

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal have flere ansatte på sygehuse og i vores daginstitutioner.

2 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Folk skal have mulighed for at komme tilbage ind i dagpengesystemet og genoptjene retten til dagpenge hurtigere end i dag.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Smykkelov, burkaforbud og den slags er jeg i mod.

8 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Testkulturen er gået for vidt. Den stresser eleverne og den skævvrider læringen i retningen af at lære at gå til prøve, frem for at lære for livet.

15 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Støtter op om nyt forlig, der afkorter dagene for de yngste og giver mere fleksibilitet for de ældre klasser.

16 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej da. Brugerbetaling vil straffe de, der har haft ringe muligheder for at spare op.

18 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At afskafe topskatten vil betyde mere ulighed og færre indtægter til staten.

22 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark har lave selskabskatter. Ingen grund til at sænke uderligere.

24 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal konkurrere på andre ting end løn. Fx viden og kvalifikationer. Ideen om at vi skal konkurrere løn med Kina er skør.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

27 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

31 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

32 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det kan være fornuftigt at bruge fx fodlænkeafsoning men selvfølgelig ikke for folk der er dømt for fx grov vold. Det er vigtigt at folk ikke gentager kriminalitet.

34 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vores trafik og transport skal være grønnere.

35 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enig. Vi skal passe på de fælles ressourcer og genanvende dem.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

37 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

38 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

39 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

40 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

41 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Prøv at se på hvor mange firmaer der er gået konkurs. Udlicitering er at svigte de ældre og er helt uholdbart.

42 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Selvfølgelig er der stillinger der kan undværes, men jeg køber ikke myten om en stor bureaukratisk sektor hvor der bare flyttes papir rundt.

43 Der skal være strengere miljøkrav til landbrug, der ligger i sårbare naturområder som for eksempel nær åer og fjorde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal passe på vores drikkevand og vores natur.

44 Nye havvindmølleparker skal stå så langt fra kysten, at møllerne ikke kan ses fra land, også selvom strømmen bliver dyrere af det

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

'ikke ses fra land' er nok lidt voldsomt. Men møller ude på 20-30km er en fin afstand. Derude vil man kun kunne se dem på meget klare dage. Havmøller er en vigtig brik i den grønne omstilling

45 Hastighedsgrænsen bør generelt hæves til 90 km/t på landeveje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Højere fart betyder voldsommere uheld. Fint at sætte op på nogle strækninger men ikke generelt.

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2012 - 2013

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2010 - nu

Landsledelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2014

PhD Statskundskab, Aarhus Universitet

2005 - 2011

Cand. Scient. Pol Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - 2016

Visiting Researcher Stockholm University, Department of Philosophy

2015 - nu

Adjunkt Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2014 - 2015

External Lecturer Aarhus University, School of Business and Social Sciences

2014 - 2014

Visiting Researcher Fondation Brocher

2013 - 2013

Fondation Brocher The University of Glasgow

2010 - 2011

Secretary for SF's representitives in Aarhus Muncipality SF Aarhus

2009 - 2009

Projektmedhjælper Lejernes LO Fjernservice
F

Politiske hverv

2018 - nu

Folketingskandidat Vestjyllands Storkreds, Socialistisk Folkeparti

2012 - 2013

Byrådsmedlem Aarhus Kommune, Socialistisk Folkeparti

Tillidsposter

2010 - nu

Landsledelsesmedlem Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

2011 - 2014

PhD Statskundskab, Aarhus Universitet

2005 - 2011

Cand. Scient. Pol Statskundskab, Aarhus Universitet

Erhvervserfaring

2016 - 2016

Visiting Researcher Stockholm University, Department of Philosophy

2015 - nu

Adjunkt Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2014 - 2015

External Lecturer Aarhus University, School of Business and Social Sciences

2014 - 2014

Visiting Researcher Fondation Brocher

2013 - 2013

Fondation Brocher The University of Glasgow

2010 - 2011

Secretary for SF's representitives in Aarhus Muncipality SF Aarhus

2009 - 2009

Projektmedhjælper Lejernes LO Fjernservice

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Kandidater i Østjyllands Storkreds

Kandidater i Vestjyllands Storkreds