227947-a886582c.jpeg
227947-a886582c.jpeg
partibogstav c
Det Konservative Folkeparti

Kristian Damsgaard

Født 1/4/1969 - Gift - 3 børn - 8410 Rønde
Compliance manager
Hvorfor bør man stemme på dig?
Politisk er jeg borgerlig fordi mine værdier som menneske mest læner sig op ad den konservative ideologi - `Kirke, konge og fæderland`. Jeg er dog et moderne menneske og tænker, at jeg på socialpolitikken er modnet af det at være far til 3 piger, og som barn af 1970´erne med kriser - oliekriserne, arbejdsløshed, kender værdien af at få en god uddannelse og kunne klare sig selv og dermed sørge for sin egen familie. Med modenheden følger mit syn på erhvervsmulighederne og hvordan vi styrer Danmark med regler om alt lige fra fødevarer, over bilafgifter til skatten på arbejde og aktier. Meget er bestemt sammen med de øvrige europæiske lande i EU, men vi bestemmer selv hvor mange penge vi vil bruge som samfund på sundhed, skoler, erhvervsudvikling, social sikring og på infrastruktur (veje, tog, lufthavne). Men vi skal huske på at vores børn også får de muligheder som vi fik, uden at det skal gå ud over klimaet eller naturen. Stem på Liste C og på Kristian Damsgaard fra Djursland.
Kandidatens svar på kandidattesten til Folketingsvalget

Oksekød bør pålægges en klimaafgift, således at et halvt kilo hakket oksekød bliver ti kroner dyrere.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En slags klimaskat på kød - det er ikke vejen frem, hvis du spørger mig. Vi spiser ca. 28,9 kg pr indbygger om året, så en skat ville indbringe ca. 3,5 Mia kr - sjovt nok det `Arne-pensionen` koster de danske skatteborgere. Jeg er ikke tilhænger af hverken tilskud via EU til fødevareproduktion eller at vi skal beskattes på vores forbrug af fx. kød. Omlæg hellere flere agerjord... Læs mere

De virksomheder, der udleder mest CO₂, skal betale mere i afgifter – også selvom det måtte koste danske arbejdspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Virksomheder som udleder CO2 bør kunne reducere deres udledning via støtteordninger og vilje til at omstille deres produktion til en mere grøn energiform. Endvidere bør vi kunne deponere CO2 i nedlagte saltminer eller bruge det som råstof ved fremstilling af bæredygtigt fly- eller bilbrændstof.

Folketinget bør afsætte midler målrettet et løft i løn- og arbejdsvilkår blandt udvalgte personalegrupper i sundhedssektoren.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Giv sygeplejsker, laboranter, SOSU og hjemmehjælpere alle 5000 kr mere i løn, og afskaf de strenge faggrænser på sundhedsområdet. Invitere sundhedspersonale fra andre lande til Danmark og meritoverføre/godkend deres kompetencer uden unødig `papirnusseri`.

Cigaretter bør pålægges en ekstra afgift på 20 kroner per pakke.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Danmark bør bruge to procent af BNP på forsvaret inden 2033.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Pengene skal bruges fornuftigt, og ikke på projekter som `Tårnfalken` som blev en fiasko fordi forsvaret internt var i strid om hvem som havde ansvaret for dronesystemet. Hæren eller flyvevåbenet. Køb materiel jf. anbefalinger fra vores NATO partnere - så systemerne passer sammen. Kig på det amerikanske system med én til to typer ammunition til rifler osv.

Ulandsbistanden bør hæves.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Bør kun følge pristallet.

Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udligningen via personskatter fungerer godt i dag, men jeg vil arbejde for at sænke skatten på arbejde. Min løn beskattes efter fradrag o.l. med hele 42% og jeg betaler ikke topskat. Derudover opkræves boligskatter, moms på alt og så brandbeskattes vi ved køb af nye biler og motorcykler. Det skal alt sammen bringes ned på niveau med de øverige lande i EU.

Staten bør i højere grad kompensere danskerne for de stigende priser, som inflationen har medført.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener at el afgiften på de 1,13 kr inkl. moms helt skal afskaffes over 3 år. Ved godt at regeringen i løbet af 2 år vil nedsætte den med 8,3 øre pr. kwh - men det forslår som en skrædder i H.. Den skal helt væk, hvilket vil være godt for den grønne omstilling på bilsiden og for alle de lavtlønnede indkomstgrupper. Pengene til finansering kan komme fra arbejdsmarkedsområdet,... Læs mere

Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling i ældreplejen for at sikre, at der er penge nok til det stigende antal ældre.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi vil desværre opleve at den enkle pensionist skal bidrage med et beløb til deres ydelser. Det bør naturligvis reguleres via indtægter og formuer. Det er ikke en ret at modtage gratis hjemmehjælp hvis du selv kan dække en del af omkostningerne.

Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kommer helt af sig selv, da antallet af ældre som behøver hjælp vil vokse i de kommende år pga. demografien (færre unge og en forholdsvis stor generation af ældre). Til gengæld er der stor forskel mellem hvor mange som behøver hjælp imellem landsdelene. I Norddjurs modtager ca. 18% hjemmehjælp, mens det i Syddjurs kun er 11,2%. Så vi ser også en skævhed fra kommune til kom... Læs mere

Den danske udlændingepolitik er for stram.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det vil være en god idé at etablere et dansk asylmodtagecenter i Rwanda.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Indførelse af atomkraft i Danmark vil være et godt bidrag til den grønne omstilling.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Min personlige holdninger er at A-kraft er et vigtigt tilskud til den fremtidige energiproduktion uden klimagasser og afhængighed af gas fra Rusland eller de fossile brændsler fra Nordsøen. Der bør investeres i forskning i fx. anvendelse af flydende salt til køling af det radioaktive materiale stedet for tungt vand/kølevand.

Danmark skal hurtigst muligt gøre sig totalt uafhængig af russisk gas og olie, også selvom det medfører øget brug af kul, som er mere klimaskadeligt.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal tilføres markant flere ressourcer til psykisk sårbare unge, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør tilføres ekstra ressourcer til pasning af de mindste børn, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De små børn i vuggestuer og børnehaver oplever en stresset dag med flere pædagogmedhjælpere end faguddannede pædagoger. En udvikling som er stukket helt af i fx. Aarhus.

Dele af SU’en på videregående uddannelser skal omdannes til lån for at sikre ressourcer til andre dele af uddannelsesområdet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I mine år som studerende havde jeg stort set kun SU samt lån, og uden disse faste indtægter ville jeg ikke ha´ været i stand til at få en kompetencegivende uddannelse og dermed et job. Mine forældre havde ikke mulighed for at støtte mig, og hvis vi afskaffer eller laver SU til et lån, så får vi en `underklasse` af borgere med uddannelse som måske ikke bliver gældsfrie indenfor ... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Inklusionen var en stor fejltagelse, og et socialt eksperiment, som overvejende har fosteret flere tabere end vindere, så nej ingen sammenlæsning hér. Opret kommunale fællestilbud på tværs af kommunegrænserne og straf ikke de enkle skoler for at sende elever med vanskeligheder til disse tilbud.

Det offentlige bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv, og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Den såkaldte Arne-pension, der giver mulighed for tidligere pension, skal bibeholdes, selvom der er mangel på arbejdskraft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg har argumenteret for afskaffelse af Arne-pensionen, fordi vi allerede har `seniorpensionen` som betyder at du 6 år før din folkepensionsalder kan gå på pension, hvis du ikke er i stand til at arbejde i max. 18 timer pr. uge. Tidligere hed grænsen 15 timer, men de røde partier og DF fik det ændret tilbage i ost. 2020. Arne-pensionen er blot en `Efterløn 2-ordning` og kommer... Læs mere

Der har været alt for meget fokus på Mette Frederiksens håndtering af Mink-sagen – under omstændighederne gjorde hun det rigtige.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er borgerlig og tilhænger af den personlige ejendomsret, og Allan Randrup´s såkaldte risikoanalyse - var ikke ti potter p.. værd. Jeg arbejder med risikovurderinger og de holder som regel aldrig vand. Smitten blev spredt fra mink til mink via sort arbejde og hustruer som arbejdede på lokale plejehjem. Det vidste myndighederne godt, men alligevel skulle erhvervet trynes med ... Læs mere

Det bør undersøges, om Mette Frederiksen kan stilles for en rigsret som konsekvens af hendes håndtering af Mink-sagen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal samfundet holdes mest muligt åbent, også selvom det kan koste menneskeliv.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis coronasmitten stiger markant til vinter, skal regelmæssige tests være et krav for de uvaccinerede personer i Danmark.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal oprettes flere urørte naturnationalparker i Østjylland med vilde store dyr som heste og køer.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal bygges en Kattegatbro over Samsø.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det skal være lettere for kommunerne at give tilladelse til solceller og vindmøller, selvom det mange gange bliver mødt af kritik fra lokalbefolkningen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Under projekt- og høringsfasen er det vigtigt at afsøge alle muligheder for placering af vindmøller og nu solceller. Vi kan jo placere dem ved motorvejene som de gør i Tyskland, eller på tage (gælder kun solceller) på nye og eksisterende bygninger, fx. hospitaler, plejehjem, skoler, industrihaller og parkeringshuse.

Flere videregående uddannelser i Aarhus skal flyttes til andre mindre provinsbyer for eksempel Randers eller Horsens.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De unge vil som igennem alle tider ud og opleve en storby med de impulser og muligheder som det giver. At staten skal bestemme over deres måske vigtigste livsvalg er ikke god konservativ politik.

Motorvej E45 skal udvides til seks spor på strækningen mellem Aarhus Nord og Randers.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ved udvidelsen kan E45 hænge sammen med den planlagte udvidelse fra Skanderborg S til Vejle N, ligeledes i 6 spor.

Folketinget skal afsætte penge til at klimasikre udsatte kyst- og havnebyer som Randers, Grenaa, Aarhus og Horsens.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Opgaverne med fremtidig klima- og kystsikring bør finanseres via en fond med midler fra byernes P-kontrolafgifter. Aarhus alene opkræver årligt 120 mill. kr. Jeg er tilhænger af brugerfinansering frem for alt Statens pengepung. Hvorfor skal borgere på landet betale for byernes udfordringer med stigende vandstande.
CV

Politisk karriere (1)

Bestyrelsesmedlem af Syddjurs Spildevand

2022-01-01-d.d.

Erhvervskarriere (1)

compliance manager, Aarhus airport a/s

2018-d.d.

Uddannelse (2)

Laboratorietekniker, Dalum tekniske skole, Kemisk-biologisk linje

1999-2000

Industrilaborant, Dalum tekniske skole, kemisk biologisk

1993-1995

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

331
Det Konservative Folkeparti
23637
Regionsrådsvalg 2021

503
Det Konservative Folkeparti
84847
Kommunalvalg 2021

141
Det Konservative Folkeparti
4010
Folketingsvalg 2022
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
331
Partiet i alt
23637
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
503
Partiet i alt
84847
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
141
Partiet i alt
4010