36195-16ce36e5.jpeg
36195-16ce36e5.jpeg
partibogstav b
Radikale Venstre
Heine Skovbak Iversen
Født 7/1/1970 i Vendsyssel - Gift - 4 børn - 8400 Ebeltoft
Ungdomskonsulent - SSP koordinator
Hvorfor bør man stemme på dig?
BØRN OG UNGE. Med mere end 20 års erfaring i arbejde med børn, unge og familier vil jeg med stor viden og faglighed kæmpe dette område. Jeg vil arbejde for sund og god opvækst, læring og trivsel for vores børn og unge. FRIHED TIL FAGLIGHED så kommunens personale kan løse deres opgaver uden bureaukratiske hindringer og topstyring. Vores "varme" hænder er de klogeste hænder! I min hverdag arbejder jeg for at børn og unge undgår kriminalitet og misbrug. Jeg arbejder sammen med skoler, politi og socialrådgivere m.fl. Her ser jeg hvor vigtigt det er at børn og unge får en god start på livet. En god og sund barndom er den bedste start på livet. Det er den bedste investering vi kan gøre. IDRÆT- OG FORENINGSLIV Som aktiv træner og formand i lokal idrætsforening ved jeg hvor vigtigt det er at der skabes glæde, aktive fællesskaber og sundhed. Det giver sammenhold for de aktive og deres familier. Idræt er for alle aldre! Natur og klima skal i fokus så vi kan få en grøn omstilling.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Der skal bygges flere solcelleparker i Syddjurs Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Solceller og vindmøller skal i større grad dække forbruget af elektricitet i Syddjurs kommune. Vi skal i løbet af nogle år være selvforsynende med el. Denne el-produktion skal medvirke til at erstatte vores forbrug af fossile brændsel som kul, olie, benzin og diesel.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

God integration, giver gode liv! Det handler om mennesker!

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har en lille, men bekymrende voksende, gruppe af socialt udsatte unge som kommer ud i kriminalitet og misbrug. Det e umenneskeligt for dem og deres familier. Det koster vores kommune vanvittigt mange penge!

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Niveauet for skatter er passende og nødvendigt for at vi kan levere velfærd. Skattelettelser er ikke et mål i sig selv.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal understøtte idræts- og foreningslivet så alle børn, unge, familier og ældre har bedre og bedre mulighed for et aktivt liv. Aktivitet givere fællesskaber, trivsel og sundere borgere. Det er SUND økonomi.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hjælp dem der har brug for det. Langt de fleste får den nødvendige hjælp, hjælper hinanden og "klarer" sig selv.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning så man kan komme tilbage til en normal hverdag er vigtig.

Det er godt, at Syddjurs Kommune har ydet stor økonomisk støtte til Maltfabrikken i Ebeltoft.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Maltfabrikken var en enestående mulighed for at skabe et kulturhus, med arkiv, museum og mange private arbejdspladser. Maltfabrikken er et stærkt brand for Ebeltoft og for hele Syddjurs.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Syddjurs har vi en stor gruppe på ca. 550 unge fra 16-29 som ikke er i job og uddannelse. Det er super vigtigt vi har den gruppe gjort meget meget mindre. Vi skal hurtigere hjælpe dem i gang med job og uddannelse.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores skat og grundskyld er vigtig for at skaffe penge til vores kernevelfærd.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

CO2 reduktion er vigtigt hensyn og forbedring af miljøet. Kommunen skal tage ansvar og gerne gå foran.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

God integration er til gavn for os alle. Integrerede flygtninge og indvandrere er en fantastisk ressource som giver os mangfoldighed og de hænder vi kommer til at mangle mere og mere. Manglende arbejdskraft er en af vores største kommende udfordringer. Men vigtigst er det, at vi skal behandle alle lige og med værdighed.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ældreområdet er gennem de sidste år blevet presset på ressourcer. Der er brug for både varme hænder men også velfærds-teknologi som kan hjælpe de ældre. Langt de fleste ældre ønsker at blive i deres eget hjem. Dette ønske skal tilgodeses og det kan spare penge på området.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

FLERE VARME HÆNDER. Mere pædagogisk personale i vores institutioner. Vi har gennem de år hvor økonomien har været presset, fjernet ressourcer fra vores institutioner.

De store skoler har for få penge i forhold til de mindre skoler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skoleområdet skal generelt have tilført flere penge. Vi skal have både store og små lokale skoler. Små skoler er forholdsvis dyrere at drive end små skoler. Der er de seneste år arbejdet med en tildelingsmodel som skulle tilgodese dette. Lige nu ser det ud til at store skoler som Ebeltoft og Hornslet skal have tilført flere penge for at kunne give de samme muligheder for f.ek... Læs mere

Der bør udstykkes flere sommerhusgrunde i Syddjurs Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er mulighed for at bygge nogle nye sommerhuse i forbindelse med de områder der allerede er. Nye sommerhuse skal bygges energirigtigt og højisolerede. Sommerhusene vil kunne tilføre turister i lavsæson. til fordel for detailhandel, restauranter, og servicevirksomheder.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er prøvet i f.eks. Søhusparken i Ebeltoft. Her kunne private aktører ikke levere god pleje. Der kan ikke tjenes penge på at passe de gamle!! Lad vores dygtige kommunale plejepersonale løse opgaven, men giv dem frihed til at planlægge det, i samarbejde med borgerne.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Mit indtryk er at vi har et godt vejnet i Syddjurs der selvfølgelig skal vedligeholdes og udvikles. Men cykelstier skal prioriteres så vi f. eks lettere kan komme til skoler, letbanen, busser og komme fra by til by. Det bliver flere og flere der cykler, og rækkevidden kan bliver længere og længere med flere og flere el-cykler. Det giver mulighed for at flere og flere kan k... Læs mere

Syddjurs Kommune skal aktivt arbejde for, at Kolindsund oversvømmes og bliver til en sø igen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kolindsund kan blive til et enestående natur område, med fantastiske muligheder for både at benytte og beskytte naturen. Etableringen skal ske så landbrug og boliger kompenseres.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nogle borgere kommer aldrig til at klare fuldtidsjob, derfor er det bedre med fleks. jobs eller jobs på nedsat tid. Det giver værdighed og tilhør til fællesskaber. At bidrage med mindre er langt bedre end ikke at kunne bidrage. Fordi det handler om mennesker.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Investering i idrætsliv er SUND økonomi. Syddjurs kommunen ligger helt i bunden, når man sammenligher støtten til idrætslivet med andre kommuner. Et aktivt idrætsliv for børn og unge giver dem fællesskaber, trivsel og sundhed -og det fortsætter gennem voksenlivet og når man er ældre. Sunde og aktive ældre er en god investering.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er et rigt tilbud af kunst- og kulturtilbud. Det skaber trivsel og glæde for børn, unge, voksne og ældre.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Udfordrede børn skal have den nødvendige hjælp de har brug for. De øvrige børn skal også have den hjælp de har brug for. Vores inklusion lykkedes kun hvis der er de nødvendige ressourcer tilstede. Vi skal lykkedes med at skabe trivsel, sundhed og læring for vores børn og unge.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Flere og flere private får hybrid- og el-biler. Turister kommer hertil i el-biler og kommunen overgår til el-biler. Derfor skal vi også i kommunen tilbyde flere lade muligheder. Kommunen kan hermed være med til at motivere til denne overgang fra benzin og dieselbiler, til gavn for miljøet , helt særligt forurening i luften.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, vi har god plads og skal derfor tage hensyn til grønne områder når vi planlægger og bygger erhverv og boliger.
CV

Politisk karriere (5)

2.viceborgmester, Syddjurs Kommune

2021-d.d.

Medlem af Økonomiudvalget, Syddjurs Kommune

2021-d.d.

Medlem af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget, Syddjurs Kommune

2021-d.d.

3 mdr vikariat i Syddjurs Byråd. Medlem af økonomiudvalget

2021-2021

Byrådskandidat

2017-2017

Erhvervskarriere (4)

SSP koordinator og Ungdomskonsulent, Syddjurs Ungdomsskole

2018-d.d.

Skoleleder, Randers kommune

2016-2018

Pædagogisk leder, Syd - og Norddjurs Kommune

2010-2016

Lærer, Syddjurs

1998-2010

Uddannelse (3)

Diplom i Offentlig ledelse, VIA University College, Strategisk ledelse, Offentlig administration, Forandringsledelse, Projektledelse

2006-2007

Speciallærer, JVCU, Specialpædagogik

2001-2002

Skolelærer, Århus

1994-1998

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

644
Radikale Venstre
1174
Kommunalvalg 2017

251
Radikale Venstre
1398
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
644
Partiet i alt
1174
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
251
Partiet i alt
1398
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Socialområdet
Kandidaten på sociale medier

Andre kandidater i Syddjurs

partibogstav a

Socialdemokratiet

279998-eb11f31e.jpeg
Michael Stegger Jensen Spidskandidat
partibogstav b

Radikale Venstre

36195-16ce36e5.jpeg
Heine Skovbak Iversen Spidskandidat
partibogstav c

Det Konservative Folkeparti

262144-151d5bdc.jpeg
Tommy Bøgehøj Spidskandidat
partibogstav d

Nye Borgerlige

282665-b89e119e.jpeg
Bent Schouw Spidskandidat
partibogstav f

Socialistisk Folkeparti

261261-946f7cc6.jpeg
Kirstine Bille Spidskandidat
partibogstav o

Dansk Folkeparti

35675-51723103.jpeg
Grethe Møgelvang Spidskandidat
partibogstav v

Venstre

282278-977b4149.jpeg
Claus Wistoft Spidskandidat
partibogstav ø

Enhedslisten

280074-0b686f7a.jpeg
Jesper Yde Knudsen Spidskandidat
partibogstav å

Alternativet

36058-a3072237.jpeg
Mette Refshauge Foged Spidskandidat