Sort arbejde og uklare regnskaber

Østjyske værtshuse og pizzariaer snyder og bedrager, viser ny undersøgelse fra Told & Skat.

Op mod halvdelen af de værtshuse og pizzariaer, som ToldSkat Østjylland har kontrolleret gennem det seneste halve år bruger ulovlige forretningsmetoder.

Det drejer sig  om manglende registrering af indtægter og sort arbejde, for eksempel i form af ansættelse af folk, der i forvejen er på offentlig overførselsindkomst.Hverken værtshuse eller pizzarier tilsyneladende bruger store ressourcer på at registrere deres indtægter, viser told- og skatteaktionen. I hvert fald ikke på en måde, så de kommer til myndighedernes kendskab. For selv om de fleste pizzzarier rent faktisk har installeret kasseapparater, så konstaterer ToldSkat en markant mangel på evne eller vilje til at betjene disse kasseapparater og til at bogføre pengestrømmen. Flere værtshuse viste sig under kontrollen slet ikke at være i besiddelse af noget kasseapparat overhovedet.- I første omgang vejleder vi om, at der skal anvendes kasseapparater ligesom vi instruerer virksomhederne i korrekt bogføring, men senere kan der blive tale om udstedelse af bøder, ligesom virksomhederne risikerer, at der kan foretages skønsmæssige ansættelser af skatter og afgifter, siger planchef i ToldSkat Østjylland Søren V. Christensen.Undervejs stødte kontrollanterne også på adskillige ulovligt ansatte - f.eks. folk på syge/dagpenge - og ansatte, som slet ikke var registreret nogle steder. Kontrolmedarbejderne er i flere tilfælde blevet konfronteret med, at den person, der stod i baren var "en stamkunde der lige hjalp til, mens indehaveren ordnede nogle indkøb". En enkelt virksomhed havde så stor uorden i regnskaberne, at den nu er blevet meldt til politiet. Det drejer sig om en underleverandører til pizzariaerne, som har undladt at registrere en handel til over 10 millioner kroner. På grund af de manglende regnskaber, har ToldSkat ikke kunnet se, hvem varerne er leveret til.Men dermed er det ikke slut:- ToldSkat Østjylland vil også fremover have fokus på værtshuse og pizzariaer for at sikre korrekt og rettidig afregning af skatter og afgifter til det offentlige og for at forhindre misbrug af offentlige ydelser, siger Søren V. Christensen.