Ridderlige skolebørn

200 skoleelever kæmpede i dag en brav kamp for at bestå ridderprøven og blive slået til riddere. Eleverne konkurrerede i bl.a. ringridning og sværdkamp. Formålet var at tydeliggøre, at det godt kan betale sig, at være en god kammerat og tage hensyn til andre

Nyhedsudsendelse: Mandag 29. maj 2017 - kl. 19.30