Vil etablere nyt vådområde

Eldorado for fugle, frøer og oddere

Der skal anlægges et nyt område ved Vissing Enge nær Hadsten.

Favrskov Kommune har med støtte fra Miljøministeriet opkøbt 21 hektar jord fra fem lodsejere. Her skal der nu etableres et vådområde, som efter planen skal stå klar i løbet af sommeren. Området svarer omtrent til størrelsen af ti fodboldbaner.

Projektet i Vissing Enge skal være med til at reducere udvaskningen af kvælstof og fosfor. Områdets grøfter og dræn bliver fjernet for at mindske afvandingen og skabe et mere vådt område.

Målet er at etablere en lavvandet sø, der kan få kvælstof fra de dyrkede arealer til at fordampe til atmosfæren i stedet for at strømme med åvandet til Randers Fjord.

Biolog Jens Albert Hansen fra Favrskov Kommune forventer, at det nye vådområde vil give et rigere fugle- og paddeliv og måske også blive et godt spiseområde for odderen, der lever i Lilleåen.

- Lige nu skal kommuneplantillægget for området vedtages, og herefter forventer vi at gå i gang med at omdanne området, som bliver meget spændende at realisere, siger Jens Albert Hansen i en pressemeddelelse.