Vil du være nævning eller domsmand?

Syddjurs Kommune søger nye nævninge og domsmænd til Lands- og Byretten

Foto: Colourbox

For at komme på grundlisten til nævninge og domsmænd skal man blot udfylde en ansøgningsblanket og sende den til Syddjurs Kommune senest tirsdag den 15. februar kl. 12.00. Ansøgningsskemaet kan findes på www.syddjurs.dk/grundliste.

Ansøgningen behandles af grundlisteudvalget, der er et politisk udpeget udvalg med fem medlemmer. Grundlisten gælder for perioden 1. januar 2012 - 31. december 2015. Du kan ikke optages på grundlisten, hvis du fylder 70 år inden udgangen af 2015, eller hvis du ikke har tilstrækkeligt kendskab til det danske sprog til at kunne varetage en nævnings og domsmands pligter. Landsretten indhenter straffeattest og man skal være dansk statsborger.

Selvom man optages på grundlisten, er det ikke sikkert, man bliver indkaldt som nævning eller domsmand. Lands- og Byretten udarbejder nemlig de såkaldte nævninge- og domsmandslister ved lodtrækning blandt personerne på grundlisterne. Man får ikke besked, hvis man ikke udtages til nævninge- og domsmandslisten.

Grundlisteudvalget opfordrer alle til at søge optagelse så der bliver en bred repræsentation - ikke kun i forhold til alder og køn, men også etnisk baggrund og erhvervs- og uddannelsesmæssig baggrund.

Man kan læse mere om det at være nævning eller domsmand på domstolenes hjemmeside www.domstol.dk.