Varsling: Vandet kan stige

Risiko for oversvømmelse ved Vejlby Fed

Torsdagens storm kan få konsekvenser for vandstanden i de indre danske farvande.

Blandt andet kan det betyde forhøjet vandstand i Aarhus Havn og det får nu Aarhus Brandvæsen til også at melde om forføjet vandstand til Digelaget Vejlby Fed.

I første omgang betyder varslingen, at der køres seks paller med 30 tons sandsække ud til seks veje, der er udvalgt til formålet på forhånd. Digelaget sørger selv for inspektion af diget og alle ansvarlige aktiveres af digelaget.

Se: Storm: Få overblikket

Aarhus kommune følger sagen tæt hele natten. De højeste vandstande kan forventes fra morgenstunden i morgen. Ifølge prognoserne forventes vandstanden at være én meter over daglig vande fra klokken seks i morgen tidlig. Denne højere vandstand forventes at vare ved indtil natten til lørdag, hvilket er usædvanligt.

Oversvømmelser af denne karakter udløser almindeligvis fiskedød, fordi saltvand trænger op i åerne. Det forventes, at vandstandsstigningen i Bugten vil påvirke nedre del af Aarhus Å på strækningen mellem Brabrand Sø og Havnen.

Ved en kraftig saltvandspåvirkning af Aarhus Å vil langt de fleste fisk, som er knyttet til ferskvand, dø. Den forventede fiskedød kan se voldsom ud, men det er en del af den normale cyklus for stillestående vandløbstrækninger, der ligger tæt havet. Det er sandsynligt, at kommende fiskedød vil kunne omfatte flere tusinde fisk af typen skalle, flire og brasen.

Kilde: Aarhus Kommune.