Vandværk ramt af forurening

Det lokale vandværk i Todbjerg nord for Århus er ramt af forurening. Brugere af vandværket skal koge drikkevand.

Årsagen er efter alt at dømme den megen regn, som faldt over Østjylland forrige fredag. En regnskylle kan have forurenet en drikkevandboring med urent overfladevand.

Forureningen er af den milde type, men omkring 100 hustande i byen bliver opfordret til at koge deres vand, før de drikker det.

Fredag tager miljøkontrollen nye prøver af vandet, og resultaterne af de prøver forelægger først mandag. Det vil altså sige, at brugere af Todbjerg Vandværk i hvert fald indtil mandag skal koge vandet først, hvis det skal bruges som drikkevand.