Universitet dropper miljøet

Aarhus Universitet planlægger at nedlægge Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) og lægge DMU ind under et nyt fakultetet

Det fremgår af et høringsforslag fra en særlig analysegruppe, som netop er blevet udsendt til medarbejderne ved DMU, og som Information er i besiddelse af.

Den nye struktur betyder, at DMU lægges sammen med Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet, og høringsforslaget lægger op til, at DMU splittes op i to afdelinger, der tager sig af henholdsvis grundforskning og anvendt miljøvidenskab i form af for eksempel udredninger til Miljøministeriet.

Seniorrådgiver ved Afdeling for Arktisk Miljø på DMU Hans Meltofte understreger, at han ikke ønsker at kritisere det konkrete høringsforslag, som han endnu ikke har haft mulighed for til at sætte sig grundigt ind i. Men han udtaler til Information:

- I dag har DMU et meget stærkt brand, dels fordi vi ikke har splittet forskning og myndighedsrådgivning, og dels fordi vi har en 'en for alle og alle for en'-kultur forstået på den måde, at når der kommer en rapport fra DMU, bliver den som regel citeret i pressen som en DMU-rapport, ikke som en rapport fra en enkelt forsker. Det giver en helt særlig autoritet. Og man kunne frygte, at den autoritet kunne gå tabt.

DMU har i dag afdelinger i Roskilde, Silkeborg og Kalø på Djursland og har til opgave at overvåge dansk natur og miljø og at understøtte Miljøministeriet med forskningsbaseret viden.

Tidligere hørte forskningsinstitutionen under ministeriet, men med universitetsreformen blev den i 2007 lagt ind under Aarhus Universitet. Dengang var der ingen planer om at nedlægge institutionen.

- DMU bliver en selvstændig enhed under Aarhus Universitet, som fortsat vil hedde DMU og have sin egen ledelse, forsikrede direktør for DMU Henrik Sandbech i en notits forud for sammenlægningen.

Præsident for Danmarks Naturfredningsforening Ella Maria Bisschop-Larsen frygter, at sammenlægningen får negative konsekvenser for den samlede viden om det danske miljø.

- Umiddelbart kunne det lyde som om, man risikerer at miste det overblik, som indtil nu har været samlet i DMU. Det ville være et stort tab for den danske natur, siger Ella Maria Bisschop-Larsen til Information.

Dekan ved det nye Aarhus Faculty of Science and Technology Brian Bech Nielsen understreger, at der endnu ikke er truffet nogen beslutning, og ønsker ikke at forholde sig til konkrete kritikpunkter, før sammenlægningen eventuelt bliver en realitet.Direktør for DMU Henrik Sandbech har ikke ønsket at udtale sig til Information om sagen.