Ulovlig kampagne

Racistisk og direkte ulovlig. Så kontant er dommen over moskémodstanderes husomdelte folder i Århus.