Uddannelse til udviklingshæmmede

Unge udviklingshæmmede i Århus Kommune får nu mulighed for at tage en treårig ungdomsuddannelse.

Fra den 1. august i år tilbyder Århus Kommune en ny treårig ungdomsuddannelse til unge udviklingshæmmede og andre med særlige behov.

Målgruppen er unge under 25 år, der ikke ellers kan gennemføre en ungdomsuddannelse, heller ikke selvom der tilbydes specialpædagogisk støtte.

- Uddannelsen kan medvirke til at give de unge de personlige, sociale og faglige kompetencer, som i dag er nødvendige for en selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet. Og så giver en ungdomsuddannelse langt bedre muligheder for inklusion på arbejdsmarkedet og i samfundet som sådan senere i livet, siger social- og beskæftigelsesrådmand Gert Bjerregaard (V) i en pressemeddelelse.

Det nye uddannelsesforløb tilrettelægges individuelt efter den enkelte unges forudsætninger, behov og ønsker - og i tæt dialog med den unge selv.

Uddannelsen skal have et omfang af minimum 840 timer pr. år. Efter afsluttet uddannelse udstedes et kompetencebevis med oplysninger om delelementerne i uddannelsen.

Der afholdes et offentligt fællesmøde for alle unge og forældre, interesseorganisationer og andre interesserede mandag den 20. august 2007 kl. 19 i forhallen i Jægergården.

Det nye tilbud er oprettet i et samarbejde mellem Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge, som følge af en ny lov vedtaget i Folketinget den 1. juni 2007.