Turismen under lup i Århus

Et privat konsulentfirma skal pege på nye turistmuligheder i Århus.

Århus Kommune ønsker i højere grad at udnytte sit potentiale på turistområdet. Ny analyse af privat konsulentfirma skal komme med konkrete forslag til, hvordan turistfremmearbejdet i Århus kan organiseres bedre og styrkes.

Turistområdet i Århus har i de seneste ti år udviklet sig positivt. I perioden er eksempelvis antallet af årlige overnatninger på hoteller i Århus således steget fra ca. 313.000 til ca. 414.000, ligesom antallet af arbejdspladser i hotel- og restaurationsbranchen fra 1993 til 2002 er steget fra 3.247 til 4.311.

Men konkurrencen på turistområdet er skærpet i de seneste år. I forhold til ferie- og fritidsturismen er der blandt andet behov for at styrke produktudviklingen, så der kan præsenteres nye produkter rettet mod familier, særlige aldersgrupper eller interessegrupper.

På den baggrund skal der gennemføres en analyse af organiseringen af turistfremmearbejdet i Århus med det formål at beskrive forslag til, hvordan Århus bedre kan udnytte sit betydelige potentiale på turistområdet.

Analysen skal gennemføres af et privat konsulentfirma og forventes afsluttet i begyndelsen af december i år.