Sygeplejersker sparer ambulance-ture

Længst ventetid i Favrskov - kortest i Randers

Den ændrede behandling af vagtcentralerne med sygeplejersker og paramedicinere har resulteret i at Region Midtjylland har sparet 1168 ambulanceture, fordi patienterne i stedet er henvist til siddende sygetransport, vagtlæge eller egenomsorg. Det viseren opgørelse foretaget af Region Midtjylland.

I perioden fra 1 januar til 30. april 2011 ekspederede Region Midtjyllands AMK-vagtcentral - akut medicinsk koordinations-vagtcentral -  50.286 opgaver.

Heraf resulterede de 38.473 i en ambulancetur, enten som kørsel til patienter i livsfare (13.065 ture) eller kørsel til patienter udenfor livsfare men med behov for akut hjælp (9.398 ture). Desuden blev der kørt 8.232 ikke-hastende ambulanceture og 6.101 liggende sygetransporter, skriver beredskabsinfo.dk.

Endelig havde ambulancerne også små 1.500 såkaldte tekniske kørsler, som f.eks. kan være forkantsdisponering eller aflyste ture.

Opgjort pr. kommune var det borgerne i Favrskov Kommune, som måtte vente længst på ambulancerne. Her gik der 13,4 minutter inden 75 % af ambulancerne var fremme. Bedst ser det ud i Randers Kommune, hvor 75 % af ambulancerne var fremme efter kun 7,8 minutter. Målsætningen er en gennemsnitlig repsonstid på 10 minutter, og den er næsten overholdt i regionen, oplyser beredskabsinfo.dk