Sygefravær falder i Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune er blandt de danske kommuner, der har lavest sygefravær

I 2007 var medarbejderne i Silkeborg Kommune i gennemsnit sygemeldt 14,62 dage i perioden januar til oktober. Dette tal er - målt i samme periode i 2010 - faldet til 12, 67.

- Det er et meget markant fald på næsten to dage over tre år. Faldet svarer til cirka 13.000 færre sygedage pr. år, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Hvor vi før lå på gennemsnittet, er vi nu med blandt de danske kommuner, der har det laveste sygefravær på landsplan, siger personalechef Frank Høy.

Han tilskriver faldet en målrettet indsats, der skyldes at sygefraværet i flere år har været et højt prioriteret indsatsområde i Silkeborg Kommune. Blandt andet har kommunen indført sygefraværssamtaler med medarbejderne.

- Det er et område, der har vores største bevågenhed, og vi sender hele tiden nye, opdaterede statistikker ud til alle arbejdspladser i kommunen, siger han.