Succes med vind-eventyr

Vinden blæser også på lokale virksomheder

Vinden blæser den rigtige vej i Grenaa. Projektet med at opføre havvindmølleparken ud for Anholt har været en stor gevinst for de lokale virksomheder.

For at kunne stå stærkere, blev sammenslutningen Djurs Wind Power dannet, og nu kan også virksomhederne se udbyttet af deres arbejde.

De 30 lokalfunderede virksomheder har samlet fået ordrer for 450 millioner kroner og sikret beskæftigelse for 330 medarbejdere i perioden på halvandet år, hvor opførelsen af møllerne har fundet sted.

- Det der i første omgang var en fremsynet vision, blev til et modigt initiativ og nu med betydelige resultater. DJURS Wind Power og samarbejdet virksomhederne imellem, har givet nye erfaringer, både mellem virksomhederne og mellem Norddjurs Kommune og erhvervslivet, siger borgmester for Norddjurs Kommune Jan Petersen (S) i en pressemeddelelse.

Efter erfaringerne med opførelsen af det, der nu er Danmarks største havvindmøllepark, kigger flere af virksomhederne fra Djurs Wind Power nu fremad mod nye projekter.

- Vi kigger på andre udviklingsprojekter indenfor energi og miljø, og som kan understøtte de styrkepositioner vi i forvejen har, siger bestyrelsesformand og tømrermester Bo Allermann i en pressemeddelelse.

Den sidste af de i alt 111 møller ud for Anholt blev sat den 19. maj i år.