Stemmeprocenten høj i Østjylland

Til trods for en lille tilbagegang var der mere travlt i de østjyske valglokaler end i resten af landet.

Stemmeprocenten i Århus Amt var en smule højere end i resten af landet.

I alt 85,66 procent af de 488.159 stemmeberettigede østjyder valgte at give deres mening til kende. I Danmark som helhed var valgdeltagelsen 84,45 procent.

Selv om den østjyske stemmeprocent var større end landsgennemsnittet, er den dog gået tilbage med 2,69 procentpoint i forhold til det kombinerede folketings- og kommunalvalg i november 2001.

Hammel-kredsen havde med en stemmeprocent på 88,14 den største valgdeltagelse blandt de 10 østjyske valgkredse. I den modsatte ende ligger Randers med en stemmeprocent på 81,92.