SSP ønsker god Blå Mandag

Konf- og nonfirmander i trygge omgivelser

SSP-samarbejdet i Aarhus vil gøre sit, for at konfirmander og nonfirmander får en god Blå Mandag.

Blå Mandag skal være en festdag i trygge omgivelser for de unge mennesker, der netop er trådt ind i de voksnes rækker.

På gadeplan er det SSP-samarbejdet og Natteravnene, der skal gøre de unges færden sikkert og trygt. Der vil derfor være maser af synlige Natteravne - dem med gule jakker, politi og opsøgende medarbejdere til stede og i syne.

SSP-samarbejdet består af Østjyllands Politi - forebyggelsessektionen, Aarhus Kommune - social og beskæftigelse: Drivremmen, ÆldreSagens Natteravne, Lokalpoliti Vest, Aarhus Kommune - børn og unge: opsøgende medarbejdere og SSP-konsulenter.

De vil sammen stå til rådighed for de mange nyslåede kon- og nonfirmander, der vil strømme til byen i løbet af de næste mange mandage.

Men SSP'erne kan ikke sørge for sikkerheden alene. De unge skal i høj grad selv være med til at gøre det hele mere sikkert, når de færdes i bylivet. De skal bruge deres sunde fornuft.