Sparer millioner på børn

Personalet reduceret med 4.000

Der er blevet længere mellem pædagogerne, når små børn skal lege, spise eller have tørret rumpen. 

I løbet af fire år har kommunerne barberet 1,3 milliarder kroner af udgifterne til daginstitutionerne. Alene i Aarhus Kommune skulle man have betalt 95,5 millioner kroner mere, hvis vuggestue- og børnehavebørn skulle koste det samme i 2012, som de gjorde i 2009, skriver Avisen.dk.

Tallene stammer fra en analyse fra analyseinstituttet Bureau 2000, som har gennemført den for fagforbundet FOA.

Den stiller skarpt på, hvor mange ekstra penge til vuggestuer og børnehaver der skulle afsættes, hvis der i 2012 skulle bruges samme beløb per barn som i 2009 målt i faste priser.

- Besparelserne ligger således ud over de reduktioner, der er sket som følge af, at børnetallet er faldet i samme periode. Det gør besparelserne yderligere dramatiske, siger Jakob Sølvhøj, der sektorformand i FOA.

- Det har kostet i størrelsesordenen 4.000 stillinger i daginstitutionerne siden sidste kommunalvalg, siger han til Avisen.dk.

Det afspejler i den grad, at det er en kvalitetsforringelse, og det er et udtryk for, at folk skal løbe meget, meget stærkere, siger Jakob Sølvhøj.

Bruges mindre per barn

På nær kommuner som Aalborg og Frederiksberg og nogle få andre er tendensen den samme over hele landet: Der bruges mindre per barn i slutningen af denne kommunalvalgsperiode end før.

Charlotte Ringsmose er professor ved Aarhus Universitet og forsker i børns udvikling og læring. Hun har set analysen og er enig i, at der er tale om reelle besparelser på de mindste.

- Det er et kæmpebeløb, og det bliver jeg oprørt over. Man fjerner ressourcer fra det her område, selv om vi har omfattende dokumentation for, at den tidlige barndom har betydning for børnene. Især i forhold til en positiv effekt på udsatte børn, siger Charlotte Ringsmose til Avisen.dk.

30.000 ansatte samlet reduceret væk

Kommunernes Landsforening, KL, anerkender, at der er blevet sparet bredt i kommunerne i perioden 2009 til 2012. Samlet er serviceudgifterne reduceret med 12 milliarder kroner i perioden, mens antallet af medarbejdere er reduceret med cirka 30.000 ansatte, oplyser KL.

I en skriftlig kommentar til Avisen.dk svarer Jane Findahl (SF), der er formand for KL's Børne- og Kulturudvalg, at en så hård opbremsning naturligvis kan mærkes alle steder.

- Dagtilbudsområdet er bestemt ikke det område, der er hårdest ramt - tværtimod. Trods faldende børnetal er dagtilbud blevet ramt mindre end for eksempel folkeskoleområdet, siger hun til Avisen.dk.