Sparekniv over Århus

Århus Kommune skal igennem massive besparelser - allerede næste år skal der spares 140 millioner kroner.

Århus Kommune skal igennem en massiv sparerunde. De øverste politikere - borgmester og rådmænd - i byens magistrat indstillede tirsdag til byrådet, at kommunen sparer 280 millioner kroner permanent på det årlige driftsbudget. Allerede på næste års budget, skal der findes 140 millioner kroner. Den store sparerunde kommer nu, for at undgå, at der bliver store økonomiske problemer i fremtiden.

Fremover skal kommunens budget reduceres med 280 millioner kroner om året, og poilitikerne i Magistraten foreslår, at nogle af pengene skal findes ved at spare fire procent på kommunens drift. De øvrige besparelser skal udpeges i de enkelte magistratsafdelinger.

Ved samme lejlighed kan byrådet - i det omfang der viser sig alternative finansieringskilder - beslutte at friholde udvalgte områder, hvor besparelserne har vist sig at give anledning til særlige og uforudselige problemer. På trods af besparelserne kommer det ikke til fyringer, slår politikerne fast. Byrådet behandler magistratsafdelingernes sparetiltag i starten af det nye år.