Sociale udgifter skal bremses

Et nyt idekatalog udformet af Århus Amt og Århus Kommune ser snart dagens lys med det formål at dæmpe sociale udgifter.

I løbet af de sidste fire år er udgifterne til udsatte børn og unge, specialundervisning og til voksne handicappede og sindslidende vokset med eksplosiv fart. På børne- og ungeområdet er udgifterne steget med op til 50 procent, mens der på udgiftssiden til handicappede og sindslidende er sket en stigning på op til 25 procent.

En aftale med regeringen indebærer, at udgifterne i amtet ikke må stige mere end knap 2 procent. Kommunens udgifter må ikke stige med mere end 0,7 procent. Med de faktiske stigninger allerede nu, er det urealistisk for amt og kommune at overholde den aftale.

Derfor er der nu udformet et katalog med 50 punkter og styringsredskaber, der har til formål at få udgifterne ned på et acceptabelt niveau. Forslagene går blandt andet ud på at bestræbe sig på at forebygge og at få et bedre samarbejde mellem amt og kommune.