Skoleelever møder aldrig op

Op mod 100 århusianske skoleelever møder aldrig op til undervisningen. Mange af børnene ender i en kriminel løbebane.

Op mod 100 elever i Århus Kommune er uden for skolens rækkevidde.

Ifølge Kristeligt Dagblad dropper mange af dem helt ud, fordi ingen skoler vil have dem.

En stor del af børnene har ifølge Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning svære adfærdsmæssige problemer, de kommer fra socialt belastede familier, og de har svært ved at omgåes andre. Det ender ofte med specialklasser og bortvisning fra skolerne.

Mange af børnene ender derfor i en kriminel løbebane.