Rosenhøj siger ja til plan

Stort flertal for helhedsplanen Viby Syd

Et stort flertal af beboerne i Rosenhøj stemte torsdag aften "ja" til Helhedsplanen for Viby Syd. Der blev afgivet 676 stemmer. Af dem var 617 stemmer for - 55 imod og 4 var ugyldige. Det samlede antal afgivne stemmer svarer til, at godt 40% af husstandene i Rosenhøj deltog i afstemningen.

Det var således et ja til markante fysiske forandringer i Rosenhøj, et nyt hus til kommunale arbejdspladser og et nyt fælles medborgerhus for Viby Syd.

Beboerne i Kjærslund og Søndervangen stemmer tirsdag den 31. maj 2011 om udearealer i Kjærslund, det fælles medborgerhus og et beboerhus i Søndervangen. Tilsammen udgør projekterne den Helhedsplan, der skal medvirke til at gøre Viby Syd til en samlet og attraktiv bydel.

Boligforeningerne Århus Omegn og ALBOA har i samarbejde med Aarhus Kommune udarbejdet helhedsplanen for Viby Syd. Målsætningen er at skabe en attraktiv bydel med en alsidig beboersammensætning, hvor beboerne trives.

Vinderprojekterne i en arkitektkonkurrence danner baggrund for den plan, beboerne stemmer om.

Masterplanen for Viby Syd, renovering og omdannelse af Rosenhøj samt udearealer i Kjærslund blev vundet af Ingeniørfirmaet Viggo Madsen A/S i samarbejde med Arkitema A/S og tegnestuen EFFEKT. Huset til de kommunale arbejdspladser blev vundet af aarhus arkitekterne A/A og Entasis, mens C.F. Møller A/S skal tegne det nye medborgerhus ved Søndervangskolen og beboerhuset i Søndervangen.

Rosenhøj har 840 boliger, der ligger i 27 blokke i 4 etager. Der bor ca. 2.300 personer i Rosenhøj.